Nettsider med emneord «Forskningsmidler»

Portrettbilder av Torbjørn Omland og Ole Andreassen.
Publisert 11. jan. 2022 13:39

Professor Torbjørn Omland og professor Ole Andreassen skal lede prosjektene, som får tildelt inntil 25 millioner kroner hver gjennom Fellesløft IV.

Bilde av de to forskerne som har fått midler
Publisert 16. nov. 2021 16:22

Tildelingen går til to prosjekter som skal bidra til økt kunnskap om tidlige stadier av kreftutvikling og om nye behandlingsformer mot kreft.

Bildekollage av alle forskerne som omtales i saken.
Publisert 13. juli 2021 08:41

FRIMEDBIO-midlene går til seks forskningsprosjekter som alle nådde til topps i utlysningen.