Nettsider med emneord «Jan Terje Andersen»

Publisert 16. nov. 2021 16:22

The funding goes to two new research projects that will contribute to increased knowledge about early stages of cancer development and new forms of cancer treatment.

Bilde av de to forskerne som har fått midler
Publisert 16. nov. 2021 16:22

Tildelingen går til to prosjekter som skal bidra til økt kunnskap om tidlige stadier av kreftutvikling og om nye behandlingsformer mot kreft.

Image of a patient whose blood sample is being taken.
Publisert 20. juli 2021 14:37

The technology, consisting of a designed variant of a natural occurring protein called super albumin, can pave the way for the development of long-acting drugs. This can have major implications for individuals suffering from haemophilia.

Bilde av en person som det blir tatt blodprøve på.
Publisert 20. juli 2021 14:37

Teknologien, som består av en designet variant av et naturlig protein kalt superalbumin, kan bane vei for utvikling av langtidsvirkende medisin. Dette kan ha stor betydning for personer som lider av alvorlig blødersykdom.

Bildet kan inneholde: klær, hode, leppe, kinn, frisyre.
Publisert 22. des. 2020 09:28

Professor Jan Terje Andersen forstår verdien av å bli satset på som ung forsker. Nå tilrettelegger han for at unge, lovende forskere skal få muligheten til å lykkes.