Nettsider med emneord «Kreftforskning»

Senterleder Torbjørn Omland (t.h.) fikk et skilt til det nye senteret, overrakt av daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole (t.v.).
Publisert 2. sep. 2022 12:12

Det nye Jebsen-senteret åpnet 1. september og skal ha en varighet på fem år. Målet med senterets forskning er å forbedre forebygging og behandling av hjertesykdom. Senteret ledes av professor Torbjørn Omland.

Bilde av Helene Knævelsrud
Publisert 23. aug. 2022 12:41

Knævelsrud skal i prosjektet FINALphagy finne ut mer om hvordan autofagi skrus av i kroppen. Drømmen er at forskningen hennes skal komme til nytte i kreftbehandling.

Bilde av Morten Milek Nielsen og Johanna Olweus
Publisert 27. mai 2022 10:27

Når kreftceller «sulter», finner de nødløsninger for å overleve. Dette kan gi immunforsvaret nye muligheter til å angripe kreften.

Bilde av Torbjørn Omland
Publisert 1. mars 2022 13:14

Det nye senteret skal hete K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Senterets forskning skal bidra til økt kunnskap om hjerteskade og hjertesvikt. Professor Torbjørn Omland skal lede senteret som skal være lokalisert ved Campus Ahus.

Bilde av Therese Sørlie
Publisert 31. jan. 2022 12:44

Professor Therese Sørlie med kolleger skal forske på stadier der melkegangene er fylt av kreftceller, men uten at disse har forflyttet seg ut i brystvevet. Prosjektet får i underkant av 6 millioner kroner fra Kreftforeningen.

Bilde av Espen Haavardsholm og Åslaug Helland.
Publisert 20. des. 2021 11:04

Sentrene skal ledes av professor II Espen A. Haavardsholm og professor II Åslaug Helland. De tildeles inntil 128 millioner kroner hver fra NFR.

Publisert 13. des. 2021 14:56
Bilde av de to forskerne som har fått midler
Publisert 16. nov. 2021 16:22

Tildelingen går til to prosjekter som skal bidra til økt kunnskap om tidlige stadier av kreftutvikling og om nye behandlingsformer mot kreft.

Publisert 24. juni 2021 14:12
Logo til Cancer Grand Challenges med tekst om at det nå er klart hvem som er med videre.
Publisert 22. juni 2021 09:13

Professor Stein Kaasa og internasjonale partnere er med på listen over kandidater som vurderes for tildeling av midler fra Cancer Grand Challenges.

Bildet kan inneholde: jobb.
Publisert 19. des. 2020 09:30

– Det er ingen tvil om at vi trenger en debatt om genetikere og deres rolle både i det medisinske fagfeltet, men også i samfunnet. Dette blir et av våre viktigste satsningsområder i tiden fremover, sier professor Vessela Kristensen.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, hake, øyenbryn.
Publisert 10. sep. 2020 14:08

LEMONAID-prosjektet har som mål å hindre mutasjoner, og dermed hemme utviklingen av kreftsvulster i kroppen.

Tidligere president, Christoph Huber og ny president Özlem Tureci, sammen med nyvalgt styremedlem Johanna Olweus.
Publisert 28. mai 2019 13:08

Professor Johanna Olweus ble 21. mai valgt inn i styret i CIMT, den europeiske organisasjonen for immunterapi mot kreft.

Publisert 2. jan. 2018 15:24
Publisert 19. mai 2017 15:00

Gruppen studerer diverse aspekter ved bukspyttkjertelkreft, fra markører til behandling, overlevelse og livskvalitet med mål om bedre forståelse og tilpasset behandling.

Publisert 20. mars 2013 17:41

Dette er et translasjonsforskningsprosjekt.

Publisert 13. apr. 2011 11:45
Publisert 13. apr. 2011 11:09