Nettsider med emneord «LAR-behandling»

Bildet kan inneholde: vann, sky, anlegg, himmel, mennesker i naturen.
Publisert 12. sep. 2022 14:21

Aldrende pasienter er også et av de sentrale temaene på LAR-konferansen, som skal forene forskning, klinisk erfaring og brukermedvirkning på rusfeltet.

Bildet kan inneholde: finger, hånd, hud, spiker, tommel.
Publisert 18. nov. 2020 11:00

Til tross for at man i Norge har en aldrende pasientgruppe i LAR-behandling vet man ikke nok om hvordan det går med denne gruppen på sikt. En høy andel av pasientene sliter med somatiske plager, viser studie.