Nettsider med emneord «Per Nilsson»

Image of Professor Mollnes with colleague.
Publisert 7. sep. 2021 15:07

Protein in the blood did not have the function researchers believed in the interaction between two of the body's defence systems. Professor Tom Eirik Mollnes and colleagues thereby changed an established truth.

Bilde av professor Mollnes sammen med senioringeniør i laboratoriet.
Publisert 27. aug. 2021 14:23

Protein i blodet hadde ikke den funksjonen man trodde i samspillet mellom to av kroppens forsvarssystemer. Professor Tom Eirik Mollnes med kolleger endret dermed på en etablert sannhet.