Nettsider med emneord «Verdensdagen for selvmordsforebygging»

Bildet kan inneholde: finger, hånd, tekst, hud, font.
Publisert 9. sep. 2022 11:58

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging
- World Suicide Prevention Day.

Bildet kan inneholde: finger, hånd, tekst, hud, font.
Publisert 4. sep. 2021 14:31

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging - World Suicide Prevention Day.

Bildet kan inneholde: finger, hånd, tekst, hud, font.
Publisert 10. sep. 2019 11:28

Jeg ser- jeg lytter - jeg bryr meg! Det er Verdensdagen for selvmordsforebygging - World Suicide Prevention Day.

Nærmere 800 000 mennesker dør i selvmord hvert år på verdensbasis. For hvert selvmord er det mer enn 20 selvmordsforsøk.

Henter forslag fra Google
Publisert 31. juli 2019 14:41

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres 10. september hvert år. I Norge holdes arrangementer over hele landet koordinert av Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).