Nettsider med emneord «folkehelse»

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter med hodet i hendene og som har det vanskelig.
Publisert 7. juli 2022 12:45

Hvilket sikkerhetsnivå den innsatte har sonet på, påvirker risikoen for å dø etter løslatelse. Flere forebyggende tiltak kan bidra til å minske risikoen.

Illustrasjonsbilde av lever foran en kvinne som holder hendene rundt
Publisert 2. des. 2021 14:04

Vi kan forebygge og behandle leversykdommer. Nye medisiner kommer på løpende bånd. Men behandlingen når ikke alltid pasientene.