Nettsider med emneord «nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging»

Publisert 6. des. 2022 17:40

Generelle henvendelser

Send e-post 

Ring oss: 22 92 34 73 eller 93023412

Betjent mandag til fredag fra kl 09:00-14:30


For presse


Bildet kan inneholde: blå, lilla, gest, podium, underholdning.
Publisert 5. des. 2022 15:24

Professor Lars Mehlum er tildelt Schizofrenidagenes ærespris for sin forskning og sitt arbeid mot stigma.

Bildet kan inneholde: blå, lilla, gest, podium, underholdning.
Publisert 29. nov. 2022 12:45

Professor Lars Mehlum er tildelt Schizofrenidagenes ærespris for sin forskning og sitt arbeid mot stigma.

Publisert 9. juli 2021 10:42

Hvem er vi?

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. 

Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi. 

Vi drifter også flere nettsteder, det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.  Les mer om vår virksomhet i årsrapportene

Publisert 4. mai 2016 10:34

Hvem er vi?

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern. Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT) og kurs i klinisk suicidologi.

Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Vi drifter også flere nettsteder og det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi. Les mer om vår virksomhet i årsrapporten.