English

K. G. Jebsen senter for immunterapi mot kreft - part UiO (KGJCIRC)

Postadresse OUS, Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse OUS
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 Oslo
Stedkode 534970

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Mehta, Adi Forsker adi.mehta@medisin.uio.no