English version of this page

Administrasjonen MDK

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF Ullevål sykehus, 0424 Oslo
Besøksadresse Kirkeveien 166
Bygning 3
0450 Oslo
Stedkode 531101

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Nøsterud, Signe Turid Seniorkonsulent s.t.nosterud@medisin.uio.no