Eli Berg

Associate Professor Emeritus
Image of Eli  Berg
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-91318180
Room Nye nord, 4th floor
Username
Visiting address Akerhus universitetssykehus Sykehusveien 25 1478 Lørenskog
Postal address Akershus University Hospital Att: Eli Berg/Campus Ahus PO box 1000 1478 Lørenskog Norway

Affiliated with Division of Health Services Research and psychiatry.

Publications

 • Berg, Eli (2015). HOLD MUNN ELLER GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-149-5.  124 s.
 • Berg, Eli (2012). PÅ HELSA LØS.Økonomifokuset i norske sykehus. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-138-9.  163 s.
 • Berg, Eli (2010). SAMMENHENGER. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39900-6.  188 s.

View all works in Cristin

 • Berg, Eli (2017). Alderspsykiatri og omsorgsarbeid. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(2)
 • Berg, Eli (2017). Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og lege.
 • Berg, Eli (2017). En god arbeidshverdag som psykiater.
 • Berg, Eli (2017). I Mikkels lys. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(3)
 • Berg, Eli (2017). Kroppen i psykoterapi. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(1)
 • Berg, Eli (2017). Med tillit som grund.
 • Berg, Eli (2017). Må vi finne opp hjulet på nytt? Se til Skottland!.
 • Berg, Eli (2017). Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?.
 • Berg, Eli (2017). Se til Skottland, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  24.  s 256 - 261
 • Berg, Eli (2017). Spørreskjema som metode. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(5)
 • Berg, Eli (2017). Take two steps down. Utposten.  ISSN 0800-5680.  46(8), s 26- 27
 • Berg, Eli (2016). Folket skal eie sykehusene.
 • Berg, Eli (2016). Framtidens psykiske helsearbeid.
 • Berg, Eli (2016). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet. Fagbladet samfunn og økonomi.  ISSN 1893-3009.  (2), s 58- 66
 • Berg, Eli (2016). Hold munn eller gå. Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2016). Når arbeidsplassen blir syk. Holde munn eller gå?.
 • Berg, Eli (2016). Om fryktkulturen i helsetjenesten.
 • Berg, Eli (2016). Pasientens helsetjeneste.
 • Berg, Eli (2016). På tide å skifte spor. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 377- 377 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0150
 • Berg, Eli (2016). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2015). Arkitektur og utforming av bygg i praksis fra et ansatte-perspektiv.
 • Berg, Eli (2015). Det skapende mellomrommet i møtet mellom behandler og pasient.
 • Berg, Eli (2015). Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og helsepersonell.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå!.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet. Boklansering.
 • Berg, Eli (2015). Hvordan møte pasienter på en god måte?.
 • Berg, Eli (2015). Lojalitet versus ytringsfrihet.
 • Berg, Eli (2015). NPM i helsevesenet - et kategorimistak.
 • Berg, Eli (2015). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2015). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2015). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2015). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2015). Ytringer i det moderne arbeidslivet.
 • Berg, Eli (2014). En stor, liten bok. Utposten.  ISSN 0800-5680.  42
 • Berg, Eli (2014). Møtet lege-pasient.
 • Berg, Eli (2014). Om å spille hverandre bedre. Samarbeid for å gi hjelp til storforbrukere av helsetjenester.
 • Berg, Eli (2014). På helsa laus.
 • Berg, Eli (2014). På helsa løs.
 • Berg, Eli (2014). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2014). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2014). Se til Skottland.
 • Berg, Eli (2014). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2014). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2013). Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og helsepersonell.
 • Berg, Eli (2013). Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient.
 • Berg, Eli (2013). Møtet mellom pasient og lege.
 • Berg, Eli (2013). NHS i Skottland - et alternativ?.
 • Berg, Eli (2013). Norske läkares förslag att organisera sjukvården.
 • Berg, Eli (2013). På helsa løs.
 • Berg, Eli (2013). På helsa løs. Økonomifokus i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2013). Sammenhenger - livserfaringer, sykdom og profesjonelle møter.
 • Berg, Eli (2013). Se til Skottland!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Berg, Eli (2013). Se til Skottland!. Manifest tidsskrift.
 • Berg, Eli (2013). Skjer det en dehumanisering av helsevesenet?.
 • Berg, Eli (2013). Skottland tok sykehusene tilbake.
 • Berg, Eli (2013). Skottland tok sykehusene tilbake.
 • Berg, Eli (2013). Skottland: fra "butikk" til forvaltning. NGF-nytt.  20(2), s 22- 23
 • Berg, Eli (2013). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2013). Økonomifokuset i sykehuspolitikken.
 • Berg, Eli; Wahl, Asbjørn & Eilertsen, Roar (2013). Helseopprøret i Skottland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 21
 • Berg, Eli (2012). Er det rom for de nødvendige dialogene?.
 • Berg, Eli (2012). Et helsevesen i ulage. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(17), s 1986- 1986
 • Berg, Eli (2012). Går økonomifokuset i norske sykehus på helsa løs?.
 • Berg, Eli (2012). Har sammenhengene følger for vår profesjonalitet?.
 • Berg, Eli (2012). Helse- og sjukehuspolitikk.
 • Berg, Eli (2012). Helsearbeidere i omstilling; informasjon fra studiet ifm omstillingene ved Ahus.
 • Berg, Eli (2012). Nyttig om etikk i praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(10), s 1260- 1260
 • Berg, Eli (2012). Omstillinger i sykehus.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Et skråblikk på ledelse og NPM i helsesektoren.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokus i offentlig sektor.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2011). Biography and biology are bound together. How to change our practice?.
 • Berg, Eli (2011). Om å spille hvernadre bedre. samarbeid for å gi storforbrukere av helsetjenester hjelp.
 • Berg, Eli (2011). Pasientperspektiv på sykdom og helse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(5), s 131- 131
 • Berg, Eli (2011). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2011). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2011). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2011). Ser du meg, doktor?.
 • Berg, Eli (2011). Ser du meg, doktor?.
 • Berg, Eli (2011). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2010). Boklansering. Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2010). Bruker-dialog - skapende møte mellom bruker og behandler.
 • Berg, Eli (2010). Da lykkeliten kom til verden. Om belastninger i tidlige livsfaser.
 • Berg, Eli (2010). Fokus på det hele menneske.
 • Berg, Eli (2010). Fra faglig nød til forskningsprosjekt.
 • Berg, Eli (2010). I Medisinalmedling 2010: Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2010). Juleseminar. Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2010). Legers profesjonsetikk. Utposten.  ISSN 0800-5680.  38(6)
 • Berg, Eli (2010). Pasienter i studentundervisningen.
 • Berg, Eli (2010). Urørlighetssonen hos Løgstrup.
 • Berg, Eli (2010). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2009). Belastninger i tidlige livsfaser - hva vet vi og hva må gjøres?.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:53 PM - Last modified Jan. 18, 2021 6:33 PM