Emilie Steinbakk Ulriksen

Doctoral Research Fellow - Department of Pharmacology
Image of Emilie Steinbakk Ulriksen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postal address Postboks 1057 Blindern 0316 Oslo
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

View all works in Cristin

  • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Wangensteen, Helle; Butt, Hussain Shakeel; Ulriksen, Emilie & Rasmussen Steien, Tore (2020). Graver i skogen og arkiver på leting etter nygamle legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.

View all works in Cristin

Published Oct. 16, 2019 12:36 PM - Last modified Nov. 18, 2019 12:30 PM

Research groups