Guri Ranum Ekås

Lecturer - Division of Surgery
Image of Guri Ranum Ekås
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sykehusveien 25 1474 NORDBYHAGEN
Postal address Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG

Publications

 • Martin, Richard Kyle; Ekås, Guri R.; Benth, Jūratė Šaltytė; Kennedy, Nicholas I.; Moatshe, Gilbert; Krych, Aaron J. & Engebretsen, Lars (2021). Change in Posterior Tibial Slope in Skeletally Immature Patients With Anterior Cruciate Ligament Injury: A Case Series With a Mean 9 Years’ Follow-up. American Journal of Sports Medicine.  ISSN 0363-5465.  49(5), s 1244- 1250 . doi: 10.1177/0363546521997097 Show summary
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Paediatric anterior cruciate ligament injuries: management, treatment rationale and long-term outcomes (PhD Academy Award). British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674. . doi: 10.1136/bjsports-2020-102816
 • Ekås, Guri Ranum; Ardern, Clare L.; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2020). Evidence too weak to guide surgical treatment decisions for anterior cruciate ligament injury: a systematic review of the risk of new meniscal tears after anterior cruciate ligament injury. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  54(9), s 520- 527 . doi: 10.1136/bjsports-2019-100956 Show summary
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Mike; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas G.H.; Reider, Bruce; Roe, Justin P.; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2019). 2018 International Olympic Committee consensus statement. Sports Orthopaedics and Traumatology.  ISSN 0949-328X.  35(2), s 98- 122 . doi: 10.1016/j.orthtr.2019.04.050
 • Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2019). Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk praksis, I:  2019: Høstmøteboken - vitenskapelig program og abstrakter.  Norsk Ortopedisk Forening.  ISBN 978-82-994275-1-7.  Abstract.  s 87 - 87
 • Ekås, Guri Ranum; Mjelde, Marit; Larmo, Arne Feilberg; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2019). Knee Pathology in Young Adults After Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injury: A Prospective Case Series of 47 Patients With a Mean 9.5-Year Follow-up. American Journal of Sports Medicine.  ISSN 0363-5465.  47(7), s 1557- 1566 . doi: 10.1177/0363546519837935 Show summary
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2019). Coping With Anterior Cruciate Ligament Injury From Childhood to Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients With Mean 8 Years’ Follow-up. American Journal of Sports Medicine.  ISSN 0363-5465.  47(1), s 22- 30 . doi: 10.1177/0363546518810750 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen F.; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Minider S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Michael; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas; Reider, Bruce; Roe, Justin; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of pediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  52(7), s 422- 438 . doi: 10.1136/bjsports-2018-099060 Full text in Research Archive.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Mike; Mandelbaum, Bert R.; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas; Reider, Bruce; Roe, Justin; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). 2018 International Olympic Committee Consensus Statement on Prevention, Diagnosis, and Management of Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injuries. Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM).  ISSN 2325-9671.  6(3) . doi: 10.1177/2325967118759953 Full text in Research Archive.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J; Feller, Julian A; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Mike; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas; Reider, Bruce; Roe, Justin; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.  ISSN 0942-2056.  26(4), s 989- 1010 . doi: 10.1007/s00167-018-4865-y
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Larmo, Arne; Mjelde, Marit; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder, I:  Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter.  Norsk ortopedisk forening.  Abstrakt.  s 97
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2018). Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder, I:  Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter.  Norsk ortopedisk forening.  Abstrakt.  s 98
 • Ekås, Guri Ranum; Ardern, Clare; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2017). New meniscal tears after ACL injury: what is the risk? A systematic review protocol.. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  52:386(6) . doi: 10.1136/bjsports-2017-097728
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Håndtering av multiligamentskade i kneet - fra traumemottak til rehabiliteringsfase, I: Karl-Ivar Lorentzen (red.),  Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 201 - 201
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte korsbåndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema, I: Karl-Ivar Lorentzen (red.),  Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 196
 • Ekås, Guri Ranum; Haugvad, Lars & Engebretsen, Lars (2016). Behandling av ACL skade hos idrettsutøvere - case report, I: Karl-Ivar Lorentzen (red.),  Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 200 - 200
 • Fattah, Sabina; Ekås, Guri Ranum; Hyldmo, Per Kristian & Wisborg, Torben (2011). The lateral trauma position: What do we know about it and how do we use it? A cross-sectional survey of all Norwegian emergency medical services. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.  ISSN 1757-7241.  19 . doi: 10.1186/1757-7241-19-45

View all works in Cristin

 • Ekås, Guri Ranum (2020). Evaluation and immediate treatment, an acute patient in NN.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Management of Pediatric ACL injuries.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Meniscus surgery - is there any evidence.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Pediatric anterior cruciate ligament injuries: Management, treatment rationale and long-term outcomes.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Relationship between lateral tibial slope and ACL deficiency in children.
 • Martin, Kyle; Ekås, Guri Ranum; Benth, Jūratė Šaltytė; Kennedy, Nicholas; Moatshe, Gilbert; Krych, Aaron J. & Engebretsen, Lars (2020). The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients, In Ann Kristin Hansen (ed.),  Høstmøteboka 2020.  Norsk Ortopedisk Forening.  ISBN 978-82-994275-2-4.  Abstract.  s 29
 • Ekås, Guri Ranum (2019). ACL injuries in young athletes.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Knee pathology in young adults after pediatric anterior cruciate ligament injury.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Korsbåndsskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk praksis - en systematisk oversikt.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Long-term follow-up of children with anterior cruciate ligament injury before age 13.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Management of pediatric ACL injuries in Norway - treatment rational and long term outcomes.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). The long term outcomes and the role of pediatric ACL reconstruction (including surgical techniques).
 • Ekås, Guri Ranum (2019). What are the future prospects for the ACL injured child?.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen; Chotel, Franck; Cohen, Moises; Forssblad, Magnus; Ganley, Theodore J.; Feller, Julian A.; Karlsson, Jón; Kocher, Mininder S.; LaPrade, Robert F.; McNamee, Michael; Mandelbaum, Bert; Micheli, Lyle; Mohtadi, Nicholas G.H.; Reider, Bruce; Roe, Justin P.; Seil, Romain; Siebold, Rainer; Silvers-Granelli, Holly J.; Soligard, Torbjørn; Witvrouw, Erik & Engebretsen, Lars (2018). Prevention, diagnosis and management of paediatric ACL injuries. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674.  s 1- 2 . doi: 10.1136/bjsports-2018-099493
 • Ardern, Clare; Grindem, Hege; Ekås, Guri Ranum; Seil, Romain & McNamee, Michael (2018). Applying ethical standards to guide shared decision-making with youth athletes. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674. . doi: 10.1136/bjsports-2018-099183
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Functional outcome for patients sustaining ACL injuries during childhood.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Klinisk langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Korsbåndskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Management ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). OSTRC Sympsium Høstmøtet «Det er klart vi skal operere menisker»: Discoid menisk.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Rehabilitation and optional delayed surgery for ACL injuries in childeren.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Return to sport and physical activity following ACL injury in children.
 • Meng, Dejuan; O'Sullivan, Kieran; Darlow, Ben; O'Sullivan, Peter B.; Ekås, Guri Ranum & Forster, Bruce B (2018). MRI for degenerative meniscal lesions: Cease and desist! A three-step action plan. British Journal of Sports Medicine.  ISSN 0306-3674. . doi: 10.1136/bjsports-2018-099663
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Fremre korsbåndsskader i kneet -ekspertsykehuset.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Ikke-opererte ACL pasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Inklusjon av ikke-opererte korsbåndspasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Kirurgi versus trening – ortopedi anno 2016. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(2), s 127- 127 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0813
 • Ekås, Guri Ranum (2017, 16. august). Korsbåndsskader hos barn. [Internett].  Ekspertsykehuset.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn - Behandlingsalgoritme.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn -Utredning og behandling.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn -undervisning for barneklinikken Rikshospitalet.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Materclass: Korsbåndsskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Meniscal injuries secondary to ACL injury - a systematic review.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Meniscal injury after ACL rupture in skeletally immature children - What is the problem and what do we do to prevent it?.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Treatment rational for ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum; Blich, Ingvild; Løken, Sverre Bertrand & Engebretsen, Lars (2017). Multiligamentskade i kneet : fra lokalsykehus til universitetsklinikk: en kasustikk. Norsk idrettsmedisin.  ISSN 0806-9328.  32(1), s 12- 17
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). ACL skader hos barn -Hva er problemet?.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). Kirurgi ved korsbåndsskade hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). Våre pågående studier: Barnekorsbåndsstudien.
 • Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2017). Setting the stage for ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard & Engebretsen, Lars (2017). Rationale for non-operative treatment in children with ACL injury.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). ACL injuries- Non-operative treatment.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). ACL injuries-Non-operative treatment in 5 minutes.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). Delayed surgery, function and radiological findings in individuals who sustained an ACL injury in childhood.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). Korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Håndtering av multiligamentskade i kneet - fra traumemottak til rehabiliteringsfase.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret – modent for endring?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(4), s 298- 298 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1291
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte korsbåndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema.
 • Ekås, Guri Ranum; Engebretsen, Lars & Fjeldsgaard, Knut (2016). Nytt fra Korsbåndsregisteret symposiet -Inklusjon av ikke opererte korsbåndspasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum; Haugvad, Lars & Engebretsen, Lars (2016). Behandling av ACL skade hos idrettsutøvere - case report.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Bekkenbrudd- Young Burges klassifikasjonen.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). "Outcome following a conservative treatment protocol for ACL injury in children and adults" -et PhD-prosjekt.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Outcome following a non-operative treatment protocol for ACL injuries, in children and adults.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). PRP-plateberiket plasma.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Registration of non-operatively managed ACL-injured patients.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2015). Klinisk nytte av plateberiket plasma?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(8), s 737- 738 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0145
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Engebretsen, Lars & Halvorsen, Vera Baasland (2015). Eminentiafraktur-en pasientcohort.
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Halvorsen, Vera Baasland & Engebretsen, Lars (2015). Eminentiafrakturer - En retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål. Norsk idrettsmedisin.  ISSN 0806-9328.  30(3), s 39
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Halvorsen, Vera Baasland & Engebretsen, Lars (2015). Eminentiafrakturer - En retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2014). Platerikt plasma; en plass i klinikken verdig?. Norsk idrettsmedisin.  ISSN 0806-9328.  29(4), s 30- 33

View all works in Cristin

Published Oct. 30, 2018 11:00 AM - Last modified Oct. 30, 2018 11:00 AM