Guri Ranum Ekås

Lecturer - Division of Surgery
Image of Guri Ranum Ekås
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sykehusveien 25 1474 Nordbyhagen
Postal address Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog

Publications

 • Mouton, Caroline; Moksnes, Håvard; Janssen, Rob; Fink, Christian; Zafagnini, Stefano & Monllau, Joan Carles [Show all 9 contributors for this article] (2021). Preliminary experience of an international orthopaedic registry: the ESSKA Paediatric Anterior Cruciate Ligament Initiative (PAMI) registry. Journal of Experimental Orthopaedics. ISSN 2197-1153. 8. doi: 10.1186/s40634-021-00366-7. Full text in Research Archive
 • Martin, Richard Kyle; Ekås, Guri R.; Saltyte Benth, Jurate; Kennedy, Nicholas I.; Moatshe, Gilbert & Krych, Aaron J. [Show all 7 contributors for this article] (2021). Change in Posterior Tibial Slope in Skeletally Immature Patients With Anterior Cruciate Ligament Injury: A Case Series With a Mean 9 Years’ Follow-up. American Journal of Sports Medicine. ISSN 0363-5465. 49(5), p. 1244–1250. doi: 10.1177/0363546521997097.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Paediatric anterior cruciate ligament injuries: management, treatment rationale and long-term outcomes (PhD Academy Award). British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. doi: 10.1136/bjsports-2020-102816.
 • Ekås, Guri Ranum; Ardern, Clare L.; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2020). Evidence too weak to guide surgical treatment decisions for anterior cruciate ligament injury: a systematic review of the risk of new meniscal tears after anterior cruciate ligament injury. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. 54(9), p. 520–527. doi: 10.1136/bjsports-2019-100956.
 • Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2019). Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk praksis, 2019: Høstmøteboken - vitenskapelig program og abstrakter. Norsk Ortopedisk Forening. ISSN 978-82-994275-1-7. p. 87–87.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen & Chotel, Franck [Show all 25 contributors for this article] (2019). 2018 International Olympic Committee consensus statement. Sports Orthopaedics and Traumatology. ISSN 0949-328X. 35(2), p. 98–122. doi: 10.1016/j.orthtr.2019.04.050.
 • Ekås, Guri Ranum; Mjelde, Marit; Larmo, Arne Feilberg; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege & Risberg, May Arna [Show all 7 contributors for this article] (2019). Knee Pathology in Young Adults After Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injury: A Prospective Case Series of 47 Patients With a Mean 9.5-Year Follow-up. American Journal of Sports Medicine. ISSN 0363-5465. 47(7), p. 1557–1566. doi: 10.1177/0363546519837935.
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2019). Coping With Anterior Cruciate Ligament Injury From Childhood to Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients With Mean 8 Years’ Follow-up. American Journal of Sports Medicine. ISSN 0363-5465. 47(1), p. 22–30. doi: 10.1177/0363546518810750. Full text in Research Archive
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen & Chotel, Franck [Show all 25 contributors for this article] (2018). 2018 International Olympic Committee Consensus Statement on Prevention, Diagnosis, and Management of Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injuries. Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM). ISSN 2325-9671. 6(3). doi: 10.1177/2325967118759953. Full text in Research Archive
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Risberg, May Arna & Engebretsen, Lars (2018). Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder, Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter. Norsk ortopedisk forening.
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard; Grindem, Hege; Larmo, Arne; Mjelde, Marit & Risberg, May Arna [Show all 7 contributors for this article] (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder, Høstmøteboken 2018 - Vitenskapelig program og abstrakter. Norsk ortopedisk forening.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen & Chotel, Franck [Show all 25 contributors for this article] (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. ISSN 0942-2056. 26(4), p. 989–1010. doi: 10.1007/s00167-018-4865-y.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen F. & Chotel, Franck [Show all 25 contributors for this article] (2018). 2018 International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of pediatric anterior cruciate ligament (ACL) injuries. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. 52(7), p. 422–438. doi: 10.1136/bjsports-2018-099060. Full text in Research Archive
 • Ekås, Guri Ranum; Ardern, Clare; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2017). New meniscal tears after ACL injury: what is the risk? A systematic review protocol. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. 52:386(6). doi: 10.1136/bjsports-2017-097728.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Håndtering av multiligamentskade i kneet - fra traumemottak til rehabiliteringsfase. In Lorentzen, Karl-Ivar (Eds.), Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016. Norsk ortopedisk forening. p. 201–201.
 • Ekås, Guri Ranum; Haugvad, Lars & Engebretsen, Lars (2016). Behandling av ACL skade hos idrettsutøvere - case report. In Lorentzen, Karl-Ivar (Eds.), Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016. Norsk ortopedisk forening. p. 200–200.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte korsbåndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema. In Lorentzen, Karl-Ivar (Eds.), Høstmøteboken - Vitenskapelig program og abstrakter 2016. Norsk ortopedisk forening.
 • Fattah, Sabina; Ekås, Guri Ranum; Hyldmo, Per Kristian & Wisborg, Torben (2011). The lateral trauma position: What do we know about it and how do we use it? A cross-sectional survey of all Norwegian emergency medical services. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 19. doi: 10.1186/1757-7241-19-45. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Ekås, Guri Ranum (2022). Treatment protocols for RED-S.
 • Ekås, Guri Ranum (2021). Intraartikulære kneskader hos barn inkludert diskoide menisker.
 • Tveiten, Caroline Kooy; Fenstad, Anne Marie; Persson, Andreas; Visnes, Håvard; Engebretsen, Lars & Ekås, Guri Ranum (2021). Insidens av fremre korsbåndsrekonstruksjoner hos barn og unge i Norge (2005-2019). In Nyheim, Kurt Tomas (Eds.), Book of Abstract - Idrettsmedisinsk høstkongress 2021. NIMF.
 • Tveiten, Caroline Kooy; Fenstad, Anne Marie; Persson, Andreas; Visnes, Håvard; Engebretsen, Lars & Ekås, Guri Ranum (2021). Insidens av fremre korsbåndsrekonstruksjoner hos barn og unge i Norge (2005-2019).
 • Tveiten, Caroline Kooy; Fenstad, Anne Marie; Persson, Andreas; Visnes, Håvard; Engebretsen, Lars & Ekås, Guri Ranum (2021). Incidence of pediatric anterior cruciate ligament reconstructions in Norway from 2005 to 2019. In Hansen, Ann Kristin (Eds.), Høstmøteboka 2021. Norsk Ortopedisk Forening. ISSN 978-82-994275-3-1.
 • Tveiten, Caroline Kooy; Fenstad, Anne Marie; Persson, Andreas; Visnes, Håvard; Engebretsen, Lars & Ekås, Guri Ranum (2021). Incidence of pediatric anterior cruciate ligament reconstructions in Norway from 2005 to 2019.
 • Ekås, Guri Ranum (2021). Postoperative plager og komplikasjoner - Hva dreier det seg om, hvor vanlig er det og hva klager pasientene på?
 • Ekås, Guri Ranum (2021). Platelet-rich plasma: Background, rationale and current capabilities.
 • Tveiten, Caroline Kooy; Fenstad, Anne Marie; Visnes, Håvard; Persson, Andreas; Engebretsen, Lars & Ekås, Guri Ranum (2021). Incidence of pediatric anterior cruciate ligament reconstructions in Norway from 2005 to 2019. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. 55, p. A153–A154.
 • Kooy Tveiten, Caroline; Fenstad, Anne Marie; Visnes, Håvard; Persson, Andreas; Engebretsen, Lars & Ekås, Guri Ranum (2021). Incidence of pediatric Anterior Cruciate Ligament reconstructions in Norway from 2005 to 2019.
 • Martin, Kyle; Ekås, Guri Ranum; Benth, Jūratė Šaltytė; Kennedy, Nicholas; Moatshe, Gilbert & Krych, Aaron J. [Show all 7 contributors for this article] (2020). The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients. In Hansen, Ann Kristin (Eds.), Høstmøteboka 2020. Norsk Ortopedisk Forening. ISSN 978-82-994275-2-4.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Management of Pediatric ACL injuries.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Relationship between lateral tibial slope and ACL deficiency in children.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Meniscus surgery - is there any evidence.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Pediatric anterior cruciate ligament injuries: Management, treatment rationale and long-term outcomes.
 • Ekås, Guri Ranum (2020). Evaluation and immediate treatment, an acute patient in NN.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Long-term follow-up of children with anterior cruciate ligament injury before age 13.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Knee pathology in young adults after pediatric anterior cruciate ligament injury.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). ACL injuries in young athletes.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Korsbåndsskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Kunnskapen om nye meniskskader etter fremre korsbåndsskade holder ikke mål for å kunne styre klinisk praksis - en systematisk oversikt.
 • Ekås, Guri Ranum (2019). The long term outcomes and the role of pediatric ACL reconstruction (including surgical techniques).
 • Ekås, Guri Ranum (2019). What are the future prospects for the ACL injured child?
 • Ekås, Guri Ranum (2019). Management of pediatric ACL injuries in Norway - treatment rational and long term outcomes.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Return to sport and physical activity following ACL injury in children .
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Management ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). OSTRC Sympsium Høstmøtet «Det er klart vi skal operere menisker»: Discoid menisk.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Korsbåndskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Klinisk langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Langtidsoppfølging av barn med korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Knepatologi hos unge voksne etter fremre korsbåndsskade før 13 års alder.
 • Meng, Dejuan; O'Sullivan, Kieran; Darlow, Ben; O'Sullivan, Peter B.; Ekås, Guri Ranum & Forster, Bruce B (2018). MRI for degenerative meniscal lesions: Cease and desist! A three-step action plan. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. doi: 10.1136/bjsports-2018-099663.
 • Ardern, Clare L.; Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege; Moksnes, Håvard; Anderson, Allen & Chotel, Franck [Show all 25 contributors for this article] (2018). Prevention, diagnosis and management of paediatric ACL injuries. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. p. 1–2. doi: 10.1136/bjsports-2018-099493.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Rehabilitation and optional delayed surgery for ACL injuries in childeren.
 • Ardern, Clare; Grindem, Hege; Ekås, Guri Ranum; Seil, Romain & McNamee, Michael (2018). Applying ethical standards to guide shared decision-making with youth athletes. British Journal of Sports Medicine. ISSN 0306-3674. doi: 10.1136/bjsports-2018-099183.
 • Ekås, Guri Ranum (2018). Functional outcome for patients sustaining ACL injuries during childhood.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Materclass: Korsbåndsskader hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum; Blich, Ingvild; Løken, Sverre Bertrand & Engebretsen, Lars (2017). Multiligamentskade i kneet : fra lokalsykehus til universitetsklinikk: en kasustikk. Norsk idrettsmedisin. ISSN 0806-9328. 32(1), p. 12–17.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Treatment rational for ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Fremre korsbåndsskader i kneet -ekspertsykehuset.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn -undervisning for barneklinikken Rikshospitalet.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn. [Internet]. Ekspertsykehuset.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). Våre pågående studier: Barnekorsbåndsstudien.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). Kirurgi ved korsbåndsskade hos barn.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2017). ACL skader hos barn -Hva er problemet?
 • Ekås, Guri Ranum; Moksnes, Håvard & Engebretsen, Lars (2017). Rationale for non-operative treatment in children with ACL injury.
 • Ekås, Guri Ranum; Grindem, Hege & Engebretsen, Lars (2017). Setting the stage for ACL injuries in children.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Inklusjon av ikke-opererte korsbåndspasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn -Utredning og behandling.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Korsbåndsskader hos barn - Behandlingsalgoritme.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Meniscal injuries secondary to ACL injury - a systematic review.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Meniscal injury after ACL rupture in skeletally immature children - What is the problem and what do we do to prevent it?
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Ikke-opererte ACL pasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum (2017). Kirurgi versus trening – ortopedi anno 2016. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(2), p. 127–127. doi: 10.4045/tidsskr.16.0813.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). ACL injuries-Non-operative treatment in 5 minutes.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). ACL injuries- Non-operative treatment.
 • Ekås, Guri Ranum; Engebretsen, Lars & Fjeldsgaard, Knut (2016). Nytt fra Korsbåndsregisteret symposiet -Inklusjon av ikke opererte korsbåndspasienter i korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Håndtering av multiligamentskade i kneet - fra traumemottak til rehabiliteringsfase.
 • Ekås, Guri Ranum; Haugvad, Lars & Engebretsen, Lars (2016). Behandling av ACL skade hos idrettsutøvere - case report.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret er i endring i form av registrering av ikke-opererte korsbåndspasienter; prosjektpresentasjon og demonstrasjon av elektronisk skjema.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). Delayed surgery, function and radiological findings in individuals who sustained an ACL injury in childhood.
 • Ekås, Guri Ranum (2016). Korsbåndsregisteret.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2016). Korsbåndsregisteret – modent for endring? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(4), p. 298–298. doi: 10.4045/tidsskr.15.1291.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Registration of non-operatively managed ACL-injured patients.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Outcome following a non-operative treatment protocol for ACL injuries, in children and adults.
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Halvorsen, Vera Baasland & Engebretsen, Lars (2015). Eminentiafrakturer - En retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål. Norsk idrettsmedisin. ISSN 0806-9328. 30(3).
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Halvorsen, Vera Baasland & Engebretsen, Lars (2015). Eminentiafrakturer - En retrospektiv pasientserie på OUS Ullevål.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). "Outcome following a conservative treatment protocol for ACL injury in children and adults" -et PhD-prosjekt.
 • Ekås, Guri Ranum; Jomaas, Geir; Engebretsen, Lars & Halvorsen, Vera Baasland (2015). Eminentiafraktur-en pasientcohort.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). PRP-plateberiket plasma.
 • Ekås, Guri Ranum (2015). Bekkenbrudd- Young Burges klassifikasjonen.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2015). Klinisk nytte av plateberiket plasma? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(8), p. 737–738. doi: 10.4045/tidsskr.15.0145.
 • Ekås, Guri Ranum & Engebretsen, Lars (2014). Platerikt plasma; en plass i klinikken verdig? Norsk idrettsmedisin. ISSN 0806-9328. 29(4), p. 30–33.

View all works in Cristin

Published Oct. 30, 2018 11:00 AM - Last modified Oct. 30, 2018 11:00 AM