Jørgen Dahlberg

Image of Jørgen Dahlberg
Norwegian version of this page
Phone +47-22844662
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

  • Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram.
  • Førde, Reidun & Dahlberg, Jørgen (2017). Etikk og jus i helsetjenestene, I:  Indremedisin I & II.  Forlag Vett & Viten.  ISBN 9788241207402.  Kapittel 15.  s 183 - 188
  • Dahlberg, Jørgen & Dahl, Vegard (2015). Re: Paternalisme på fremmarsj?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(4), s 307 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0133
  • Dahlberg, Jørgen & Dahl, Vegard (2015). Sultestreikende asylsøker – hvor langt går pasientens rett til å nekte behandling?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.14.0883

View all works in Cristin

Published Mar. 6, 2014 1:20 PM - Last modified Oct. 14, 2014 2:08 PM