Philipp Paul Lobmaier

Image of Philipp Paul Lobmaier
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postal address Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Publications

 • Eikemo, Marie; Lobmaier, Philipp Paul; Pedersen, Mads Lund; Kunøe, Nikolaj; Matziorinis, Anna Maria & Leknes, Siri [Show all 7 contributors for this article] (2019). Intact responses to non-drug rewards in long-term opioid maintenance treatment. Neuropsychopharmacology. ISSN 0893-133X. 44(8), p. 1456–1463. doi: 10.1038/s41386-019-0377-9. Full text in Research Archive
 • Madah-Amiri, Desiree; Skulberg, Arne Kristian; Næss, Anne-Cathrine Braarud; Dale, Ola; Heyerdahl, Fridtjof & Lobmaier, Philipp Paul [Show all 7 contributors for this article] (2018). Ambulance-attended opioid overdoses: An examination into overdose locations and the role of a safe injection facility. Substance Abuse. ISSN 0889-7077. doi: 10.1080/08897077.2018.1485130. Full text in Research Archive
 • Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre & Bramness, Jørgen Gustav (2018). Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(18). doi: 10.4045/tidsskr.18.0383. Full text in Research Archive
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas; Myrmel, Lars; Brattebø, Guttorm & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Circumstances surrounding non-fatal opioid overdoses attended by ambulance services. Drug and Alcohol Review. ISSN 0959-5236. 36(3), p. 288–294. doi: 10.1111/dar.12451. Full text in Research Archive
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Rapid widespread distribution of intranasal naloxone for overdose prevention. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 173, p. 17–23. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.12.013. Full text in Research Archive
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2016). Utilizing a train-the-trainer model for multi-site naloxone distribution programs. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 163, p. 153–156. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.007. Full text in Research Archive
 • Bukten, Anne; Lund, Ingunn Olea; Rognli, Eline Borger; Riksheim, Marianne; Lobmaier, Philipp Paul & Skurtveit, Svetlana [Show all 8 contributors for this article] (2015). The Norwegian offender mental health and addiction study – Design and implementation of a national survey and prospective cohort study. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN 1178-2218. 9, p. 59–66. doi: 10.4137/SART.S23546. Full text in Research Archive
 • Lobmaier, Philipp Paul; Berman, Anne H; Gossop, Michael & Ravndal, Edle (2013). Substance use and problem awareness among drug-involved prisoners in Norway. Journal of Substance Use. ISSN 1465-9891. 18(3), p. 211–220. doi: 10.3109/14659891.2012.661022. Full text in Research Archive
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Hahn, Ngo & Hulse, Gary (2012). Injectable and implantable sustained release naltrexone in the treatment of opioid addiction. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. doi: 10.1111/bcp.12011.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2011). Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A Systematic Review. CNS Neuroscience & Therapeutics. ISSN 1755-5930. 17(6), p. 629–636. doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Dalsbø, Therese Kristine & Clausen, Thomas (2011). Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoser. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 21(1), p. 107–111. doi: 10.5324/nje.v21i1.1433. Full text in Research Archive
 • Lobmaier, Philipp; Gossop, Michael; Waal, Helge & Bramness, Jørgen G. (2010). The pharmacological treatment of opioid addiction-a clinical perspective. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 66(6), p. 537–545. doi: 10.1007/s00228-010-0793-6.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John-Kåre; Hjerkinn, Bjørg L; Hegstad, Solfrid & Gossop, Michael [Show all 8 contributors for this article] (2010). Retention in naltrexone implant treatment for opioid dependence. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 111(1-2), p. 166–169. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.03.021.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael; Katevoll, Tormod & Waal, Helge (2010). Naltrexone Implants Compared to Methadone: Outcomes Six Months after Prison Release. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. 16(3), p. 139–145. doi: 10.1159/000313336.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; John-Kåre, Vederhus; Hjerkinn, Bjørg; Gossop, Michael & Hegstad, Solfrid [Show all 8 contributors for this article] (2010). Challenges to antagonist blockade during sustained-release naltrexone treatment. Addiction. ISSN 0965-2140. 105(9), p. 1633–1639. doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03031.x.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2010). Treatment research in prison: Problems and solutions in a randomized trial. Addiction Research and Theory. ISSN 1606-6359. 18(1), p. 1–13. doi: 10.3109/16066350802531273.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2010). Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A Systematic Review. CNS Neuroscience & Therapeutics. ISSN 1755-5930. doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x.
 • Waal, Helge; Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Kornør, Hege & Krook, Aud L (2009). Fire prosjekter i søkelyset? Hva kan vi lære? In Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (Ed.), Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk. ISSN 978-82-303-1257-5. p. 9–28.
 • Waal, Helge & Lobmaier, Philipp Paul (2009). "Fengselsprosjektet": Naltreksonimplantat i kriminal-omsorgen – en kontrollert studie. In Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (Ed.), Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk. ISSN 978-82-303-1257-5. p. 20–23.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid & Gossop, Michael [Show all 8 contributors for this article] (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry. ISSN 0007-1250. 194, p. 541–546. doi: 10.1192/bjp.bp.108.055319.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid & Gossop, Michael [Show all 8 contributors for this article] (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry. ISSN 0007-1250. 194(6), p. 541–546. doi: 10.1192/bjp.bp.108.055319.
 • Hegstad, Solfrid; Khiabani, Hassan Zare; Kristoffersen, Lena; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp & Christophersen, Asbjørg S. (2008). Drug screening of hair by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Analytical Toxicology. ISSN 0146-4760. 32(5), p. 364–372.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kornør, Hege; Kunøe, Nikolaj & Bjørndal, Arild (2008). Sustained-release naltrexone for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. doi: 10.1002/14651858.CD006140.pub2.

View all works in Cristin

 • Hyatt, Jordan M & Lobmaier, Philipp Paul (2020). Medication assisted treatment (MAT) in criminal justice settings as a double-edged sword: balancing novel addiction treatments and voluntary participation. Health & Justice. ISSN 2194-7899. doi: 10.1186/s40352-020-0106-9.
 • Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2016). Radical red tape reduction by government supported nasal naloxone: the Norwegian pilot project is innovative, safe and an important contribution to further development and dissemination of take-home naloxone. Addiction. ISSN 0965-2140. 11(4), p. 586–587. doi: 10.1111/add.13261.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Kornør, Hege (2016). Erratum: Removal notice to “Sustained-release naltrexone for opioid dependence: A cochrane review and meta-analysis” (Drug and Alcohol Dependence (2015) 146 (e165–e166)(S037687161401429X)(10.1016/j.drugalcdep.2014.09.367)). Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 167, p. 237–237. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.09.003.
 • Lobmaier, Philipp Paul & Larsen, Grete Jorunn Sølvberg (2015). Re: Amfetaminutløst psykose eller schizofreni? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(6), p. 517–518. doi: 10.4045/tidsskr.15.0277.
 • Bukten, Anne & Lobmaier, Philipp Paul (2013). Soning: Unik mulighet til motivasjonsarbeid? Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. p. 26–28.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Berman, Anne H; Gossop, Michael & Ravndal, Edle (2012). Substance use and problem awareness among drug-involved prisoners in Norway.
 • Kunøe, Nikolaj & Lobmaier, Philipp Paul (2011). Twelve-month outcomes of naltrexone implant treatment for opioid dependent outpatients.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Kornør, Hege (2010). Cochrane review update 2010: Sustained-release naltrexone for opioid dependence.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2009). A Randomized Controlled Trial on Naltrexone Implants and Methadone Maintenance Among Heroin Dependent Inmates: Results 6 Months After Prison Release.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2009). A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ON NALTREXONE IMPLANTS AND METHADONE MAINTENANCE AMONG HEROIN-DEPENDENT INMATES: RESULTS 6 MONTHS AFTER PRISON RELEASE.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Berman, Anne H; Gossop, Michael & Ravndal, Edle (2009). Drug use patterns and implications for treatment among Norwegian male prison inmates: a cross-sectional survey.
 • Waal, Helge; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Christophersen, Asbjørg S (2009). Sustained Release Naltrexone, a promising alternative in treatment of opiate addiction.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2008). Naltrekson implantat som behandling for heroinavhengighet etter løslatelse fra fengsel - resultater etter 6 måneder.
 • Willoch, Frode; Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Waal, Helge; Andersen, Jannike Mørch & Sundet, Kjetil Søren [Show all 7 contributors for this article] (2008). ”Kognitiv evne og nevrobiologiske prosesser hos heroinavhengige i behandling”.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2008). NALTREXONE IMPLANTS FOR OPIOID DEPENDENCE AMONG PRE-RELEASE INMATES.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2006). How to prevent relapse to opioid use after prison release: experiences from an ongoing randomized-controlled trial on naltrexone implants vs. methadone maintenance in custody settings.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2006). Naltrexone Implants compared to Methadone Maintenance for relapse prevention after prison release: obstacles in addiction research in custody settings.
 • Kunøe, Nikolaj & Lobmaier, Philipp Paul (2005). Blame the counselling, not the implant. A response to Oliver, Horspool & Keen (2005). Addiction. ISSN 0965-2140. 100(7), p. 1027–8.
 • Lobmaier, Philipp Paul (2005). Ekstrem lavterskel. Rus & Avhengighet. ISSN 0809-2834. p. 33–34.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2020). Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter? SERAF RAPPORT 1/2020.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-110-7.
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Lund, Ingunn Olea [Show all 7 contributors for this article] (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA). Universitetet i Oslo. Full text in Research Archive
 • Lobmaier, Philipp Paul (2010). Heroin tilbakefalsforebygging med naltrekson implantater: en randomisert sammenligning med metadon behandling blant innsatte løslatt fra fengsel. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-8264-003-9.

View all works in Cristin

Published Jan. 24, 2012 12:19 PM - Last modified June 20, 2017 11:14 AM