Philipp Paul Lobmaier

Researcher - Administrasjonen SERAF
Image of Philipp Paul Lobmaier
Norwegian version of this page
Phone +47 23368974
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postal address Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Publications

 • Eikemo, Marie; Lobmaier, Philipp Paul; Pedersen, Mads Lund; Kunøe, Nikolaj; Matziorinis, Anna Maria; Leknes, Siri & Sarfi, Annamaria Monika (2019). Intact responses to non-drug rewards in long-term opioid maintenance treatment. Neuropsychopharmacology.  ISSN 0893-133X.  44(8), s 1456- 1463 . doi: 10.1038/s41386-019-0377-9 Full text in Research Archive.
 • Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre & Bramness, Jørgen Gustav (2018). Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(18) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0383 Full text in Research Archive.
 • Madah-Amiri, Desiree; Skulberg, Arne Kristian; Næss, Anne-Cathrine Braarud; Dale, Ola; Heyerdahl, Fridtjof; Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2018). Ambulance-attended opioid overdoses: An examination into overdose locations and the role of a safe injection facility. Substance Abuse.  ISSN 0889-7077. . doi: 10.1080/08897077.2018.1485130 Full text in Research Archive.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Rapid widespread distribution of intranasal naloxone for overdose prevention. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  173, s 17- 23 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.12.013 Full text in Research Archive.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas; Myrmel, Lars; Brattebø, Guttorm & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Circumstances surrounding non-fatal opioid overdoses attended by ambulance services. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  36(3), s 288- 294 . doi: 10.1111/dar.12451 Full text in Research Archive.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2016). Utilizing a train-the-trainer model for multi-site naloxone distribution programs. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  163, s 153- 156 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.007 Full text in Research Archive.
 • Bukten, Anne; Lund, Ingunn Olea; Rognli, Eline Borger; Riksheim, Marianne; Lobmaier, Philipp Paul; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas & Kunøe, Nikolaj (2015). The Norwegian offender mental health and addiction study – Design and implementation of a national survey and prospective cohort study. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  9, s 59- 66 . doi: 10.4137/SART.S23546 Full text in Research Archive.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Berman, Anne H; Gossop, Michael & Ravndal, Edle (2013). Substance use and problem awareness among drug-involved prisoners in Norway. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  18(3), s 211- 220 . doi: 10.3109/14659891.2012.661022 Full text in Research Archive.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Hahn, Ngo & Hulse, Gary (2012). Injectable and implantable sustained release naltrexone in the treatment of opioid addiction. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251. . doi: 10.1111/bcp.12011
 • Lobmaier, Philipp Paul; Dalsbø, Therese Kristine & Clausen, Thomas (2011). Nalokson nesespray kan redusere risikoen for dødelige heroinoverdoser. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  21(1), s 107- 111 . doi: 10.5324/nje.v21i1.1433 Full text in Research Archive.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2011). Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A Systematic Review. CNS Neuroscience & Therapeutics.  ISSN 1755-5930.  17(6), s 629- 636 . doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; John-Kåre, Vederhus; Hjerkinn, Bjørg; Gossop, Michael; Hegstad, Solfrid; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2010). Challenges to antagonist blockade during sustained-release naltrexone treatment. Addiction.  ISSN 0965-2140.  105(9), s 1633- 1639 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03031.x
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John-Kåre; Hjerkinn, Bjørg L; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2010). Retention in naltrexone implant treatment for opioid dependence. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  111(1-2), s 166- 169 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.03.021
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael; Katevoll, Tormod & Waal, Helge (2010). Naltrexone Implants Compared to Methadone: Outcomes Six Months after Prison Release. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  16(3), s 139- 145 . doi: 10.1159/000313336
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2010). Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A Systematic Review. CNS Neuroscience & Therapeutics.  ISSN 1755-5930. . doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2010). Treatment research in prison: Problems and solutions in a randomized trial. Addiction Research and Theory.  ISSN 1606-6359.  18(1), s 1- 13 . doi: 10.3109/16066350802531273
 • Lobmaier, Philipp; Gossop, Michael; Waal, Helge & Bramness, Jørgen G. (2010). The pharmacological treatment of opioid addiction-a clinical perspective. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  66(6), s 537- 545 . doi: 10.1007/s00228-010-0793-6
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  194, s 541- 546 . doi: 10.1192/bjp.bp.108.055319
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Phillip; Vederhus, John Kåre; Hjerkinn, Bjørg; Hegstad, Solfrid; Gossop, Michael; Kristensen, Øistein & Waal, Helge (2009). Naltrexone implants after in-patient treatment for opioid dependence: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  194(6), s 541- 546 . doi: 10.1192/bjp.bp.108.055319
 • Waal, Helge & Lobmaier, Philipp Paul (2009). "Fengselsprosjektet": Naltreksonimplantat i kriminal-omsorgen – en kontrollert studie, I: Knut W Ruyter; Jan Helge Solbakk & Helge Waal (red.),  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  Del av kapittel: Fire prosjekter i søkelyset? Hva kan vi lære?.  s 20 - 23
 • Waal, Helge; Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Kornør, Hege & Krook, Aud L (2009). Fire prosjekter i søkelyset? Hva kan vi lære?, I: Knut W Ruyter; Jan Helge Solbakk & Helge Waal (red.),  Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker.  Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk.  ISBN 978-82-303-1257-5.  Kapittel 1.  s 9 - 28
 • Hegstad, Solfrid; Khiabani, Hassan Zare; Kristoffersen, Lena; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp & Christophersen, Asbjørg S. (2008). Drug screening of hair by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Analytical Toxicology.  ISSN 0146-4760.  32(5), s 364- 372
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kornør, Hege; Kunøe, Nikolaj & Bjørndal, Arild (2008). Sustained-release naltrexone for opioid dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (2) . doi: 10.1002/14651858.CD006140.pub2 Show summary

View all works in Cristin

 • Hyatt, Jordan M & Lobmaier, Philipp Paul (2020). Medication assisted treatment (MAT) in criminal justice settings as a double-edged sword: balancing novel addiction treatments and voluntary participation. Health & Justice.  ISSN 2194-7899. . doi: 10.1186/s40352-020-0106-9 Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2020). Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter?.
 • Madah-Amiri, Desiree; Clausen, Thomas & Lobmaier, Philipp Paul (2017). Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway.
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Lund, Ingunn Olea & Clausen, Thomas (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA). Full text in Research Archive.
 • Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Kornør, Hege (2016). Erratum: Removal notice to “Sustained-release naltrexone for opioid dependence: A cochrane review and meta-analysis” (Drug and Alcohol Dependence (2015) 146 (e165–e166)(S037687161401429X)(10.1016/j.drugalcdep.2014.09.367)). Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  167, s 237- 237 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.09.003
 • Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2016). Radical red tape reduction by government supported nasal naloxone: the Norwegian pilot project is innovative, safe and an important contribution to further development and dissemination of take-home naloxone. Addiction.  ISSN 0965-2140.  11(4), s 586- 587 . doi: 10.1111/add.13261
 • Lobmaier, Philipp Paul & Larsen, Grete Jorunn Sølvberg (2015). Re: Amfetaminutløst psykose eller schizofreni?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(6), s 517- 518 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0277
 • Bukten, Anne & Lobmaier, Philipp Paul (2013). Soning: Unik mulighet til motivasjonsarbeid?. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (6), s 26- 28
 • Lobmaier, Philipp Paul; Berman, Anne H; Gossop, Michael & Ravndal, Edle (2012). Substance use and problem awareness among drug-involved prisoners in Norway.
 • Kunøe, Nikolaj & Lobmaier, Philipp Paul (2011). Twelve-month outcomes of naltrexone implant treatment for opioid dependent outpatients.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Kornør, Hege (2010). Cochrane review update 2010: Sustained-release naltrexone for opioid dependence. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul (2010). Heroin relapse prevention with naltrexone implants: A randomised comparison with methadone treatment among inmates released from prison. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Berman, Anne H; Gossop, Michael & Ravndal, Edle (2009). Drug use patterns and implications for treatment among Norwegian male prison inmates: a cross-sectional survey.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2009). A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ON NALTREXONE IMPLANTS AND METHADONE MAINTENANCE AMONG HEROIN-DEPENDENT INMATES: RESULTS 6 MONTHS AFTER PRISON RELEASE.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Gossop, Michael & Waal, Helge (2009). A Randomized Controlled Trial on Naltrexone Implants and Methadone Maintenance Among Heroin Dependent Inmates: Results 6 Months After Prison Release.
 • Waal, Helge; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul & Christophersen, Asbjørg S (2009). Sustained Release Naltrexone, a promising alternative in treatment of opiate addiction.
 • Willoch, Frode; Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj; Waal, Helge; Andersen, Jannike Mørch; Sundet, Kjetil Søren & Henriksen, Gjermund (2008). ”Kognitiv evne og nevrobiologiske prosesser hos heroinavhengige i behandling”. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2008). NALTREXONE IMPLANTS FOR OPIOID DEPENDENCE AMONG PRE-RELEASE INMATES. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2008). Naltrekson implantat som behandling for heroinavhengighet etter løslatelse fra fengsel - resultater etter 6 måneder. Show summary
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2006). How to prevent relapse to opioid use after prison release: experiences from an ongoing randomized-controlled trial on naltrexone implants vs. methadone maintenance in custody settings.
 • Lobmaier, Philipp Paul; Kunøe, Nikolaj & Waal, Helge (2006). Naltrexone Implants compared to Methadone Maintenance for relapse prevention after prison release: obstacles in addiction research in custody settings. Show summary
 • Kunøe, Nikolaj & Lobmaier, Philipp Paul (2005). Blame the counselling, not the implant. A response to Oliver, Horspool & Keen (2005). Addiction.  ISSN 0965-2140.  100(7), s 1027- 8
 • Lobmaier, Philipp Paul (2005). Ekstrem lavterskel. Rus & Avhengighet.  ISSN 0809-2834.  (3), s 33- 34

View all works in Cristin

Published Jan. 24, 2012 12:19 PM - Last modified June 20, 2017 11:14 AM