Rita Romskaug

Publications

  • Romskaug, Rita & Wyller, Torgeir Bruun (2018). Medikamentell behandling av eldre med fokus på kardiologiske legemidler. Hjerteforum.  ISSN 0802-1465.  31, s 42- 48
  • Romskaug, Rita; Molden, Espen; Straand, Jørund; Kersten, Hege; Skovlund, Eva; Pitkala, Kaisu H & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Cooperation between geriatricians and general practitioners for improved pharmacotherapy in home-dwelling elderly people receiving polypharmacy - the COOP Study: Study protocol for a cluster randomised controlled trial. Trials.  ISSN 1745-6215.  18(1) . doi: 10.1186/s13063-017-1900-0 Full text in Research Archive.
  • Romskaug, Rita & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Polyfarmasi hos eldre, I:  Indremedisin I & II.  Forlag Vett & Viten.  ISBN 9788241207402.  Kapittel 83.  s 465 - 472
  • Romskaug, Rita; Wyller, Torgeir Bruun & Seljeseth, Yngve Müller (2016). Legemiddelgjennomgang - hvordan gå frem i praksis?. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.
  • Romskaug, Rita (2013). Geriatrisk-allmennmedisinsk samarbeid for bedre håndtering av de lange medisinlistene.
  • Romskaug, Rita & Wyller, Torgeir Bruun (2013). Legemidler og eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(7), s 735- 735 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0330
  • Romskaug, Rita & Wyller, Torgeir Bruun (2012). Sykehjemsmedisin møter sykehusgeriatri. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132, s 398- 399 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0055

View all works in Cristin

Published Aug. 15, 2013 10:36 AM - Last modified June 20, 2017 1:31 PM