Stein Arne Evensen

Professor Emeritus - Division of Cancer Medicine
Image of Stein Arne Evensen
Norwegian version of this page
Phone +47 95167424
Mobile phone +47 95167424
Username
Visiting address OUS Rikshospitalet Forskningsveien 2 A 0372 Oslo
Postal address OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
Other affiliations Bilagslønn

Publications

 • Evensen, Stein A. (2015). Praktisering av medisin på faraoenes tid. Michael.  ISSN 1893-9651.  12, s 404- 415
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2015). Cochleaimplantasjon - hvorfor et teknisk mirakel møtte kulturell motstand. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(1), s 7- 12
 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2015). Cochleaimplantasjon (CI): revolusjon og utfordring for døves identitet, kultur og språk. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  12(1), s 13- 140 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Natvig, Jacob B (2013). Ugelstads kuler. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  10(1), s 14- 112 Show summary
 • Evensen, Stein A. (2012). Medisinsk kunnskapsutvikling og etiske begrensninger, I: Øivind Larsen; Atle Fretheim; Ingegerd Frøyshov Larsen & Steinar Westin (red.),  Medisinsk kunnskap - Hvor kommer den fra, og hva brukes den til?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39912-9.  Kapittel 12.  s 173 - 180
 • Larsen, Øivind; Evensen, Stein A. & Gradmann, Christoph (2011). Tsjernobylulykken 1986 - hvordan reagerte norske myndigheter og fagmiljøer i dagene og månedene etter 26. april 1986?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(1), s 19- 143 Show summary
 • Larsen, Øivind; Evensen, Stein A. & Gradmann, Christoph (2011). Tsjernobylulykken og Norge - katastrofe eller lærepenge?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  8(1), s 5- 18 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph & Larsen, Øivind (2010). Nedleggelsen av Reitgjerdet sykehus. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  7(4), s 382- 527 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph & Larsen, Øivind (2010). Reitgjerdet - en pasient rømte og forandret norsk psykiatri. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  7(4), s 375- 381
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2010). Da hiv kom til Norge. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  7(1), s 12- 157 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2010). Hiv: Epidemien som satte holdninger på prøve. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  7(1), s 6- 11
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph; Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2009). Allmennmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(1), s 11- 126 Show summary
 • Evensen, Stein A. (2008). Aktørseminarer fra medisinsk samtidshistorie. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  5(3), s 240- 244
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Tjønnfjord, Geir Erland; Aamodt, G; Elgjo, Kjeld Magne & Sviland, L (2004). Skin biopsies for early diagnosis and prognosis of graft-versus-host disease in recipients of allogeneic stem cells from blood or bone marrow. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  34, s 345- 350
 • Gruber, A.; Bjørkholm, M.; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Gustavsson, B.; Hedenus, M.; Juliusson, G.; Löfvenberg, E.; Nesthus, I.; Simonsson, B.; Sjo, M.; Stenke, L.; Tangen, Jon-Magnus; Tidefelt, U.; Udén, A.M.; Paul, C. & Liliemark, J. (2003). A phase I/II study of the MDR modulator Valspodar (PSC 833) combined with daunorubicin and cytarabine in patients with replapsed and primary refractory acute myeloid leukemia. Leukemia Research.  ISSN 0145-2126.  27, s 323- 328
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland; Solheim, Bjarte G.; Egeland, Torstein; Albrechtsen, Dagfinn; Aamodt, Geir & Evensen, Stein A. (2003). Fewer relapses and increased chronic GVHD in patients transplanted with blood stem cells: a 5-years follow-up in a single centre study. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  32, s 257- 264
 • Hjermstad, Marianne Jensen; Evensen, SA; Kvaløy, Stein; Kvaloy, SO; Loge, Jon Håvard; Fayers, Peter & Kaasa, Stein (2003). The CARES-SF used for prospective assessment of health-related quality of life after stem cell transplantation. Psycho-Oncology.  ISSN 1057-9249.  12, s 803- 813
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland; Solheim, Bjarte G.; Egeland, Thore; Gadeholt, Gaut; Albrechtsen, Dagfinn; Aamodt, Geir & Evensen, Stein A. (2002). Donation of stem cells from blood or bone marrow: Results of a randomised study of safety and complaints. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  29, s 479- 86
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland; Solheim, Bjarte G.; Egeland, Thore; Gadeholt, Gaut; Albrechtsen, Dagfinn; Aamodt, Geir & Evensen, Stein A. (2002). Donation of stem cells from blood or bone marrow: results of a randomised study of safety and complaints. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  29, s 479- 486
 • Norheim, Ole Frithjof; Ekeberg, Øivind; Evensen, Stein A.; Halorsen, Marit & Kvernebo, Knut (2001). Adoption of new health care services in Norway (1993-1997): specialists' self-assessment according to national criteria for priority setting. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  56, s 65- 79 Show summary
 • Heldal, Dag; Tjønnfjord, Geir Erland; Brinch, Lorentz; Albrechtsen, Dagfinn; Egeland, Thore; Solheim, Bjarte G. & Evensen, Stein A. (2000). A randomized study of allogenic transplantation with stem cells from blood or bone marrow. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  25, s 1129- 36
 • Heldal, Dag; Tjønnfjord, Geir Erland; Brinch, Lorentz; Albrechtsen, Dagfinn; Egeland, Torstein; Steen, Rikke L.; Solheim, Bjarte G. & Evensen, Stein A. (2000). A randomised study of allogeneic transplantation with stem cells from blood or bone marrow. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  25, s 1129- 1136
 • Husebye, Einar; Aabakken, Lars & Evensen, Stein A. (2000). Gastrointestinaltraktus, I:  Klinisk biokjemi og fysiologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1213-8.  s 239 - 272 Show summary
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn Georg B & Waage, Anders (1999). Leukemi hos voksne, I: O Dahl; Thoralf Christoffersen & Stein Kvaløy (red.),  Cytostatika.  Den norske kreftforening, Oslo.  s 266 - 278
 • Hjermstad, M. J.; Evensen, Stein A.; Kvaløy, Stein; Fayers, Peter M. & Kaasa, Stein (1999). Health related quality of life 1 year after allogeneic or autologous stem cell transplantation: A prospective study. Journal of Clinical Oncology.  ISSN 0732-183X.  17, s 706- 718
 • Hjermstad, M. J.; Holte, H.; Evensen, Stein A.; Fayers, Peter M. & Kaasa, Stein (1999). Do patients who are treated with stem cell transplantation have a health related quality of life comparable to the general population after 1 year?. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  24, s 911- 918
 • Hjermstad, M. J.; Loge, Jon Håvard; Evensen, Stein A.; Kvaløy, Stein & Fayers, Peter M. (1999). The course of anxiety and depression during the first year after allogeneic or autologous stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  24, s 1219- 1228
 • Husebye, Einar; Aabakken, Lars & Evensen, Stein A. (1999). Gastrointestinaltraktus, I: Oddvar Stokke (red.),  Klinisk Biokjemi og Fysiologi.  Universitetsforlaget.
 • Lindsetmo, R.O.; Fosse, Lars Martin; Evensen, Stein A.; Wyller, V. Bruun; Nyleh, P. & Øgreid, D. (1998). Utplassering av legestudenter i lokalsykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  118, s 925- 929
 • Nogva, H. K.; Evensen, Stein A. & Madshus, Inger Helene (1998). One-tube multiplex RT-PCR of BCR-ABL transcripts in analysis of patients with chronic myeloid leukaemia and acute lymphoblastic leukaemia. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  58, s 647- 654
 • Norheim, Ole Frithjof; Ekeberg, Øivind; Evensen, Stein A.; Halvorsen, Marit & Kvernberg, K. (1998). Hva skal vi satse på av utprøvende behandling ?. Nordisk Medicin.  ISSN 0029-1420.  113, s 17- 24
 • Norheim, Ole Frithjof; Ekeberg, Øivind; Evensen, Stein A.; Halvorsen, Marit & Kvernebo, Knut (1998). Hva skal vi satse på av utprøvende behandling ?. Nordisk Medicin.  ISSN 0029-1420.  113, s 17- 24
 • Børdahl, Per E.; Tschudi-Madsen, S.; Due, J.; Espeland, Else; Evensen, Stein A.; Larsen, Øivind; Lerheim, Karen; Schiøtz, Aina; Schjønsby, Henning & Aarli, Johan A. (1997). Jordmor og lege i Norge. Medisinsk Museum. Norsk medisinhistorisk museum..
 • Børdahl, Per E.; Tschudi-Madsen, S.; Due, J.; Espeland, Else; Evensen, Stein A.; Larsen, Øivind; Lerheim, Karen; Schiøtz, Aina; Schjønsby, Henning & Aarli, Johan A. (1997). Medisinsk Museum. Norsk medisinhistorisk museum. Medisinsk Museum. Norsk medisinhistorisk museum..  s 175
 • Devergie, A.; Apperley, J.F.; Labopin, M.; Madrigal, A.; Jacobsen, N.; Carreras, E.; Prentice, H.G.; Jouet, J.P.; Kolb, H.J.; Herstenstein, B.; Bacigalupo, A.; Evensen, Stein A.; Ljungman, P.; Witte, T. De; Reiffers, J. & Nagler, A. (1997). European results of matched unrelated donor bone marrow transplantation for chronic myeloid leukemia. Impact of HLA class II matching. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  20, s 11- 19
 • Evensen, Stein A.; Karterud, Sigmund; Mathisen, Per & Sekkelsten, Ådne (1997). Testing av medisinske studenters evne til å formidle et vanskelig budskap. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 2804- 2806 Show summary
 • Husebye, Einar; Aabakken, Lars & Evensen, Stein A. (1997). Gastrointestinaltraktus, I: Oddvar Stokke (red.),  Klinisk biokjemi og fysiologi.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-42963-6.
 • Wahlin, A.; Brinch, Lorentz; Hörnsten, P.; Evensen, Stein A.; Öberg, G.; Simonsson, B. & Hedenus, M. (1997). Outcome of a multicenter treatment programme including autologous or allogenic bone marrow transplantation for de novo acute myeloid leukemia. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  58, s 233- 240
 • Holte, H.; Kvaløy, Stein; Engan, T; Evensen, Stein A.; Mella, Olav; Tangen, Jon-Magnus; Wesenberg., Finn & Wist, Erik (1996). Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  21, s 2577- 81
 • Waage, Anders; Dahl, I.M.S.; Evensen, Stein A.; Holte, H.; Lamvik, Jon; Sletnes, Kari & Wiløff, F. (1996). Behandling med vekstfaktorer og cytokiner ved hematologiske lidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  116, s 1465- 1469
 • Evensen, Stein A. (1996). The changing role of hospital physicans, In Øivind Larsen (ed.),  The shaping of a profession. Physicians in Norway, past and present.  Science History Publications/USA, Canton, MA, U.S.A..  ISBN 0-88135-168-7.  s 411 - 412

View all works in Cristin

 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland & Holte, Harald (2008). Blodsykdommer. Gyldendal Norsk forlag.  ISBN 978-82-05-38468-2.  412 s.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland & Wisløff, Finn Georg B (1999). Blodsykdommer. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42552-5.  294 s.
 • Husebye, Einar; Aabakken, Lars & Evensen, Stein A. (1996). Gastrointestinaltraktus. Eget forlag. Show summary

View all works in Cristin

 • Evensen, Stein A.; Natvig, Jacob B & Larsen, Øivind (2016). Organdonasjon: behov og begrensninger. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(4), s 261- 388 Show summary
 • Evensen, Stein A. (2014). Kiropraktorutdanning i Norge nå!. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(6), s 597- 598 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0121
 • Evensen, Stein A. (2014). S. Evensen svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(7), s 691- 691 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0371
 • Evensen, Stein A. (2010). Misvisende om lederutnevning i Oslo universitetssykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 591- 592
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Fløisand, Yngvar; Dybedal, Ingunn; Gedde-Dahl, Thobias; Holme, Pål Andre; Tjønnfjord, Geir Erland & Evensen, Stein A. (2010). Long-term (>= 5 years) follow-up of a randomized study of allogeneic stem cell transplantation with stem cells from blood or bone marrow. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  45, s S155- S156
 • Evensen, Stein A. (2009). Et helsevesen uten grenser?, I:  Et helsevesen uten grenser.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30716-5.  Kapitel3.  s 43 - 57
 • Evensen, Stein A. (2009). Forskning, fristelser og fusk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129, s 1609
 • Evensen, Stein A.; Gradmann, Christoph & Larsen, Øivind (2009). Hva husker vi? Aktørseminar om allmennmedisin. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.  6(1), s 7- 10
 • Evensen, Stein A. (2008). Bedre behandling for folk flest?, I: Bent Hvale (red.),  Frp-landet: Norge etter valget i 2009?.  Fritt Forlag.  ISBN 978-82-817-9032-2.  3.  s 25 - 32
 • Evensen, Stein A. (2008). Den vanskeligste samtalen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Evensen, Stein A. & Larsen, Øivind (2003). Hva slags lægeforening?. Dagens Medicin.  ISSN 1104-7488.  (3), s 19 Show summary
 • Løland, B. Fossum; Kvale, Dag; Gaustad, Peter; Randen, U.; Walaas, Lisa; Beiske, Klaus; Gedde-Dahl jr, Tobias; Tjønnfjord, Geir Erland; Albrechtsen, Dagfinn; Evensen, Stein A. & Brinch, Lorentz (2002). Deep fungal infections and fungemia in patients treated with allogeneic stem cell transplantation 1985-2001. Single center experience.
 • Brinch, Lorentz; Egeland, Thore; Tjønnfjord, Geir Erland; Gedde Dahl, Trine; Albrechtsen, Dagfinn & Evensen, Stein A. (2002). Allogeneic stem cell transplantation for CML, single centre experience with 125 patients.
 • Løland, B. Fossum; Kvale, Dag; Holter, Ellen; Rollag, Halvor; Clausen, Ole Petter Fraas; Farstad, Inger Nina; Gedde-Dahl jr, Tobias; Tjønnfjord, Geir Erland; Albrechtsen, Dagfinn; Evensen, Stein A. & Brinch, Lorentz (2002). CMV infections and disease in patients treated with allogeneic stem cell transplantation 1985-2001. Single centre experience.
 • Løland, B. Fossum; Kvale, Dag; Gaustad, Peter; Randen, U.; Walaas, Lisa; Beiske, Klaus; Gedde-Dahl jr, Tobias; Tjønnfjord, Geir Erland; Albrechtsen, Dagfinn; Evensen, Stein A. & Brinch, Lorentz (2001). Deep fungal infections and fungaemia in patients treated with allogeneic stem cell transplantation 1985-2001. Single centre experience.
 • Løland, B. Fossum; Kvale, Dag; Gaustad, Peter; Randen, U.; Walaas, Lisa; Beiske, Klaus; Gedde-Dahl jr, Tobias; Tjønnfjord, Geir Erland; Albrechtsen, Dagfinn; Evensen, Stein A. & Brinch, Lorentz (2001). Deep fungal infections and fungaemia in patients treated with allogeneic stem cell transplantation 1985-2001. Single centre experience.
 • Lund, M. B.; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A. & Boe, Jacob (2000). Lung function is reduced one year after allogeneic bone marrow transplantation with busulphan and cyclophosphamide, but restored after five years.
 • Lund, M. B.; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Kongerud, Johny & Boe, Jacob (2000). Lungefunksjonen er redusert det første året etter benmargstransplantasjon, men normalisert etter fem år.
 • Lund, M. B.; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Kongerud, Johny & Boe, Jacob (2000). Lungefunksjonen er redusert det første året etter benmargstransplantasjon, men normalisert etter fem år.
 • Løland, B. Fossum; Kvale, Dag; Gaustad, Peter; Walaas, Lisa; Beiske, Klaus; Randen, U.; Tjønnfjord, Geir Erland; Albrechtsen, Dagfinn; Evensen, Stein A. & Brinch, Lorentz (2000). Deep fungal infections and fungaemia in patients treated with allogeneic stem cell transplantation 1985-1999. Single centre experience.
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Albrechtsen, Dagfinn; Egeland, Thore; Steen, Rikke L.; Tjønnfjord, Geir Erland; Solheim, Bjarte G.; Gadeholt, Gaut & Evensen, Stein A. (2000). Donation of stem cells from blood or bone marrow: safety and complaints. Preliminary results of a randomized study.
 • Heldal, Dag; Tjønnfjord, Geir Erland; Brinch, Lorentz; Albrechtsen, Dagfinn; Egeland, Torstein; Steen, Rikke L.; Solheim, Bjarte G. & Evensen, Stein A. (2000). A randomised study of allogeneic transplantation with stem cells from blood or bone marrow.
 • Norheim, Ole Frithjof; Ekeberg, Øivind; Evensen, Stein A. & Halvorsen, Marit (2000). Priority setting in practice, rationing and the processes of decision making related to various health funding systems.
 • Tjønnfjord, Geir Erland; Brinch, Lorentz & Evensen, Stein A. (2000). Allogeneic bone marrow transplantation in T-PLL. A case report.
 • Bovim, Gunnar; Evensen, Stein A.; Ree, Randi & Sager, Georg (1999). Ny giv for medisinsk forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Albrechtsen, Dagfinn; Egeland, Thore; Steen, Rikke L.; Tjønnfjord, Geir Erland & Solheim, G. (1999). A randomized study of allogeneic transplantation with stem cells from blood (PBPCT) or bone marrow (BMT).
 • Lauritzsen, Grete Fossum; Brinch, Lorentz & Evensen, Stein A. (1999). Subdural hematomas as complication of allogeneic stem-cell transplantation.
 • Abildgaard, Ulrich; Brosstad, Frank Roger; Evensen, Stein A.; Garberg, K.; Iversen, Ole-Erik; Nesheim, Britt Ingjerd; Sandset, Per Morten; Sletnes, Kari; Wisløff, Finn Georg B & Ødegaard, Ole Rasmus (1997). Vurdering av trombosetendens før forskrivning av p-piller. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  117, s 281- 282
 • Album, Dag; Benkow, J.; Brofoss, Knut; Brundtland, G.; Buttedahl, A.; Evensen, Stein A.; Førde, R.; Lønning, I.; Nesheim, Britt Ingjerd; Sandmo, A.; Traaholt, I.; Shetelig, A. Wyller; Wisløff, N.F.; Ødegård, L. & Aase, Knut (1997). Prioritering på ny. Gjennomgang av retninglinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste.
 • Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Frøland, Stig Sophus; Tjønnfjord, Geir Erland & Gaustad, Peter (1997). Documented bacteriemias in severely neutropenic patients from a single center. Outcome with the use of penicillin G / netilmicine as initial empirical treatment.
 • Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Tjønnfjord, Geir Erland & Sørum, Y. (1997). Long Term remission of Crohn's disease after AML treatment and allogeneic marrow transplantation.
 • Børdahl, Per E.; Due, J.; Espeland, Else; Evensen, Stein A.; Larsen, Øivind; Lerheim, Karen; Schiøtz, Aina; Schjønsby, Henning; Tschudi-Madsen, S. & Aarli, Johan A. (1997). Medisinsk museum.
 • Evensen, Stein A. (1997). Medisinsk prioritering - mener vi alvor ?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Albrechtsen, Dagfinn; Tjønnfjord, Geir Erland & Egeland, Thore (1997). Single institution experience on the efficacy of allogeneic stem cell transplantation (SCT) for chronic myelogenous leukaemia (CML) using family and unrelated donors.
 • Heldal, Dag; Brinch, Lorentz; Evensen, Stein A.; Albrechtsen, Dagfinn; Egeland, Thore; Steen, Rikke L.; Tjønnfjord, Geir Erland & Solheim, Bjarte G. (1997). A randomised study of allogeneic transplantation with stem cells from blood (PBPCT) or bone marrow (BMPCT).
 • Normann, Are Peder; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland; Heldal, Dag; Albrechtsen, Dagfinn; Rusten, L.S. & Evensen, Stein A. (1997). Does infusion of cyklophosphamide in the morning instead of in the evening reduce the side effects of conditioning before stem cell transplantation?.
 • Solheim, Bjarte G. & Evensen, Stein A. (1997). Blodige beslutninger. Show summary
 • Evensen, Stein A. (1996). Doktor, opp på din hest!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Evensen, Stein A. (1996). Er du modig nok, Gudmund Hernes?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Evensen, Stein A. (1996). Publikumsfrieri fra Hernes. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Evensen, Stein A. & Kvaløy, Stein (1996). Nei til forskjellsbehandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wisløff, Finn Georg B & Evensen, Stein A. (1996). Er norske eksperter akterutseilt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Evensen, Stein A. & Hjort, Peter Fredrik (1977). Disseminated intravascular coagulation in septicemia: When to treat and how, In  Internal medicine: 1976 topics.  S. Karger.  ISBN 9783805526418.  ?.  s 224 - 236

View all works in Cristin

Published Sep. 7, 2017 2:40 PM - Last modified Sep. 7, 2017 2:40 PM