Tom Sørensen

Image of Tom Sørensen
Norwegian version of this page
Phone +47-22923754
Mobile phone +47-91784860
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 4 0372 OSLO

Publications

 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Ngo, Paul & Sørensen, Andreas Peder S (2014). Socio-cultural Imperatives and Basic Theory in Applied Research. Journal of Modern Education Review.  ISSN 2155-7993.  4(4), s 242- 252 . doi: 10.15341/jmer(2155-7993)/04.04.2014/002
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Sørensen, Andreas Peder S; Ngo, Paul; Bøe, Nils & Nygård, Jan Franz (2014). Mental health promotion strategies and their effectiveness in local communities: sociocultural integration and multiple realities perspective. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  16(3), s 141- 191 . doi: 10.1080/14623730.2014.919764
 • Kogstad, Ragnfrid Eline; Mønness, Erik & Sørensen, Tom (2013). Social networks for mental health clients: resources and solution. Community mental health journal.  ISSN 0010-3853.  49(1), s 95- 100 . doi: 10.1007/s10597-012-9491-4 Show summary
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Ngo, P; Sørensen, Andreas & Bøe, Nils (2013). From sociocultural disintegration to community connectedness. Dimension of local community concepts and their effects on psychological health of its residents. Psychiatry Journal.  ISSN 2314-4327.
 • Sørensen, Tom & Sørensen, Andreas (2013). Dimensions of attitudes towards the mentally ill in the general population. Stability and change over time at urban and rural sites. Psychiatry Journal.  ISSN 2314-4327. . doi: ID319429
 • Kogstad, Ragnfrid Eline; Mønnes, E & Sørensen, Tom (2011). Social networks for mental health clients - resources and solution, In  Doktoravhandling.Fortellinger fra andre posisjoner - med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse.  Universitete i oslo, Det medisinske fakultet.  Social networks.
 • Sørensen, AP; Sørensen, Tom & Øygard, B (2011). Valdres viser veg, I:  Rapport 1 Valdes viser veg Lokalsamfunn og helse.  North Coast Psychiatry.  Lokalsamfunn og helse.
 • Sørensen, Tom (2011). Sosial støtte,lokalsamfunn, I: Siri Næss; John Eriksen & Torbjørn Moum (red.),  Livskvalitet. Forskning om det gode liv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1210-1.  Lokalsamfunn- kap 14.
 • Sørensen, Tom; Klungsøyr, Ole; Kleiner, Robert & Klepp, Olav Martin (2011). Social support and sense of coherence: Independent, shared and interaction relationships with life stress and mental health. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  13(1), s 27- 44
 • Dalgard, Odd Steffen & Sørensen, Tom (2009). Sosialt nettverk, sosial støtte og nærmiljø - viktige faktorer for helsen, I: John Gunnar Mæland; Jon Ivar Elstad; Øyvind Erik Næss & Steinar Westin (red.),  Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39268-7.  Kap.5.  s 96 - 114
 • Dalgard, Odd Steffen; Sørensen, Tom; Sandanger, Inger; Nygård, Jan F; Svensson, Elisabeth & Reas, Deborah (2009). Job demands, job control, and mental health in an 11-year follow-up study: Normal and reversed relationships. Work & Stress.  ISSN 0267-8373.  23(3), s 284- 296 . doi: 10.1080/02678370903250953
 • Reas, Deborah; Nygard, JF & Sørensen, Tom (2009). Do quitters have anything to lose? Changes in body mass index for daily, never, and former smokers over an 11-year period (1990-2001). Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  37(7), s 774- 777 . doi: 10.1177/1403494809344654
 • Svensson, Elisabeth; Nygard, JF; Sørensen, Tom & Sandanger, Inger (2009). Changes in formal help seeking for psychological distress: The OsLof study. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  63(3), s 260- 266 . doi: 10.1080/08039480902880105
 • Sørensen, Tom (2009). Sosialt nettverk, sosialstøtte og nærmiljø - viktige faktorer for helsen, I: John Gunnar Mæland; Jon Ivar Elstad; Øyvind Erik Næss & Steinar Westin (red.),  Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39268-7.  Sosialt nettverk.  s 96 - 114
 • Klepp, Olav Martin; Mastekaasa, Arne; Sørensen, Tom; Sandanger, Inger & Kleiner, Robert (2007). Structure analysis of Antonovsky's sense of coherence from an epidemiological mental health survey with a brief nine-item sense of coherence scale. International Journal of Methods in Psychiatric Research.  ISSN 1049-8931.  16 . doi: 10.1002/mpr.197
 • Klepp, Olav Martin; Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2007). Empowerment: Additive, Overlapping amd Interactive Relation to Sense of Coherence, with Regard to Mental Health and its Promotion. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  9(3), s 5- 26
 • Reas, Deborah Lynn; Nygård, Jan Franz; Svensson, Elisabeth; Sørensen, Tom & Sandanger, Inger (2007). Changes in body mass index by age, gender, and socio-economic status among a cohort of Norwegian men and women (1990-2001). BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  7, s 269
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom; Dalgard, Odd Steffen; Sandanger, Inger; Okeke, Barnabas I. & Klepp, Olav M. (2006). Serendipitous reserach findings: new theorizing and psychological health status: II, In Janusz Trempala; Albert Pepitone & Bertram H. Raven (ed.),  Lewinian Psychology. Proceedings of the International Conference. "Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology".  Kazimierz Wielki University Press.  ISBN 83-7096-592-X.  Part 4..  s 231 - 248
 • Klepp, Olav M.; Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Sandanger, Inger & Bøe, Nils (2006). Contextual and individual risk and protective factors for mental health in local communities. From field theory and socio-cultural integration to salutogenesis, empowerment, and sense of coherence, In Janusz Trempala; Albert Pepitone & Bertram H. Raven (ed.),  Lewinian Psychology. Proceedings of the International Conference. "Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology".  Kazimierz Wielki University Press.  ISBN 83-7096-592-X.  Part 4.  s 249 - 290
 • Sørensen, Tom (2006). Pendlerfamilien, I: Atle Roness & Stig Berge Matthiesen (red.),  I klem eller balanse. Om arbeid, stress og familieliv.  Fagbokforlaget.  ISBN 8245003255.  Del III.  s 146 - 156
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav M. (2006). Changing relationships between lcal community and mental health. A multiple realities perspective, In Janusz Trempala; Albert Pepitone & Bertram H. Raven (ed.),  Lewinian Psychology. Proceedings of the International Conference. "Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology".  Kazimierz Wielki University Press.  ISBN 83-7096-592-X.  Part 4..  s 249 - 264
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom; Dalgard, Odd Steffen; Sandanger, Inger; Okeke, Barnabas I. & Klepp, Olav M. (2006). Serendipitous researc findings: new theorizing and psychological health status: I, In Janusz Trempala; Albert Pepitone & Bertram H. Raven (ed.),  Lewinian Psychology. Proceedings of the International Conference. "Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology".  Kazimierz Wielki University Press.  ISBN 83-7096-592-X.  Part 4..  s 222 - 230
 • Klungsøyr, Ole; Nygård, Jan Franz; Sørensen, Tom & Sandanger, Inger (2006). Cigarette smoking and incidence of first depressive episode: An 11-year, population-based follow-up study. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  163, s 421- 432
 • Sandanger, Inger; Nygård, Jan F; Sørensen, Tom & Dalgard, Odd Steffen (2006). Return of depressed men: Changes in distribution of depression and symptom changes in Norway between 1990 and 2001. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327. . doi: 10.1016/j.jad.2006.10.006
 • Sørensen, Tom; Sandanger, Inger; Dalgard, Odd Steffen & Kleiner, Robert (2005). Sosialt nettverk. Sosial støtte og sosiokulturell integrasjon i samfunnspsykiatrisk perspektiv, I: Stein Opjordsmoen; Per Jørgen Wiggen Vaglum & Gerd Ragna Bloch Thorsen (red.),  Oss imellom.Om relasjonenes betydning for mental helse.  Hertervig Forlag.  ISBN 82-92023-86-0.  Kap nr. 9.  s 117 - 137
 • Klepp, Olav Martin; Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Sandanger, Inger & Bøe, Nils (2004). Contextual and individual risk and protective factors for mental health in local communities. From field theory and socio-cultural integration, to salutogenesis, empowerment and sense of coherence. [Vitenskapelig foredrag] International conference. Kurt Lewin: Contribution to contemporary psychology& 10.09.2004 - 12.09.2004. Publisert i Conference Programme& 2004.  1(1), s 1- 7
 • Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz; Sørensen, Tom & Moum, Torbjørn (2004). Is women�s mental health more susceptible than men�s to the influence of surrounding stress?. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  ISSN 0933-7954.  39(3), s 177- 184
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Kleiner, Robert; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav Martin (2004). Local Community Mobilisation and Mental Health Promotion. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  6(4), s 5- 16

View all works in Cristin

 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Dalgard, Odd Steffen (2015). Migration and Psychological Health Implications for intervention in Communities. Open Science Publishers.  ISBN 978-1-941926-19-2.  415 s.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert & Sørensen, Andreas (2015). Social Psychiatry on the Path of Rural Sociology. Lexington Books.  ISBN 978-1-4985-2187-1.
 • Huneide, Jens-Erik; Pedersen, Kirsten; Schwencke, Hans Robert & Sørensen, Tom (2004). Årsregnskapet i teori og praksis 2003. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205323712.  1052 s.
 • Huneide, Jens-Erik; Pedersen, Kirsten; Schwencke, Hans Robert & Sørensen, Tom (2003). Årsregnskapet i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.  1052 s.

View all works in Cristin

 • Kleiner, Robert; Sørensen, Andreas Peder S; Sørensen, Tom; Ngo, Paul & Øygard, Berit (2015). Socio-cultural integration in rural communities and mental health promotion: Comparing the impact of a fishing-agricultural region and a mountainous region.
 • Bøe, Nils; Sørensen, Tom; Sørensen, Andreas Peder S & Kleiner, Robert (2014). Borge Bygdeheim - et sentraliseringsoffer, I: Kjell Thore Sletteng (red.),  Årboka Lofotr 2014.  Vestvågøy Historielag.  ISBN 978-82-92353-14-1.  Kapittel.  s 38 - 42
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Ngo, Paul & Sørensen, Andreas Peder S (2014). The Necessity of a Multiple Reality Perspective and an Interdisciplinary Paradigm in Cross-Cultural Research.
 • Sørensen, Tom; Sørensen, Andreas Peder S & Kleiner, Robert (2014). "Liv Laga i Lofoten" - Mental health promotion in rural local communities in Lofoten.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom; Ngo, P; Sørensen, Andreas & Bøe, Nils (2013). The intricacy of correlations betweend dimensions of socio-cultural integration and quality of life - follow and gender perspective.
 • Klepp, OM; Sørensen, Tom; Klungsøyr, Ole; Kleiner, Robert & Sørensen, Andreas (2013). Psychological coping concepts and quality of life - a gender perspective.
 • Ngo, P; Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Bøe, Nils & Sørensen, Andreas (2013). Contrasting Developments in local community functions and quality of life - a gender perspective.
 • Okeke, Barnabas; Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Sørensen, Andreas (2013). Socio-cultural integration, sence of community, and quality of life - overlapping concepts in a gender perspective.
 • Oteke, B; Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Sørensen, Andreas (2013). Socio-cultural integration, sense of community, and quality of life - overlapping concepts in a gender perspective.
 • Sørensen, Andreas; Sørensen, Tom; Kleiner, Robert & Øygard, B (2013). Gender differences in symptom scores in 33 Norwegian local community studies.
 • Sørensen, Tom (2013). Liv Laga for kongebesøk på Ballstad i 1992, I: Magnus Eilertsen (red.),  Lofotboka.  Eilertsen Media.  ISBN 97882999417 0 9.  Årbok.  s 37 - 44
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Kleiner, Robert & Bøe, N (2013). Comparing the community - mental health relationships of adults and youths from the same local communities.
 • Kleiner, Robert & Sørensen, Tom (2011). Socio-cultural imperatives to community intervention - Theoretical basis and applied research.
 • Ngo, P; Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2011). Identifying socio-cultural properties of communities that relate to psychological health - Stability and change over time.
 • Sørensen, AP; Sørensen, Tom & Øygard, B (2011). Rapport 1 Valdes viser veg Lokalsamfunn og helse.
 • Sørensen, Tom; Bøe, Nils; Kleiner, Robert & Sørensen, AP (2011). Socio-cultural properties and pschological health - Intervention strategy and its effectiveness.
 • Sørensen, Tom; Ngo, P & Kleiner, Robert (2011). Interrelations of concepts of local community cohesion -Relation to psychological health.
 • Sørensen, Tom (2010). Inspirerende for folkehelseforskere. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(1), s 47- 48 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1148
 • Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2010). Social capital and sociocultural integration - The core of the concept of local as a contextual unit with regard to mental health.
 • Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2010). The definition and roles of social and social psychological realities and their importance in rural-urban community research.
 • Dalgard, Odd Steffen; Sørensen, Tom; Sandanger, Inger; Nygård, Jan F; Svensson, E & Reas, Deborah (2009). Psychosocial work conditions and mental health: Results from a 11-year study in Norway.
 • Klungsøyr, Ole; Sørensen, Tom; Dalgard, Odd Steffen & Nygård, J (2009). Psychological distress as a precursor of depression.
 • Martinez, Priscilla; Sørensen, Tom & Nygård, JF (2009). The association between problem drinking and psychological distress between an urban and rural area in Norway.
 • Svensson, E; Sandanger, Inger; Sørensen, Tom; Reas, Deborah; Dalgard, Odd Steffen & Nygård, Jan F (2009). Shift in perceived social support over time: Indications from two cross-sectional studies (1900 and 2001) in Norway.
 • Svensson, Elisabeth; Sandanger, Inger; Sørensen, Tom; Reas, Deborah; Dalgard, Odd Steffen & Nygård, Jan F. (2009). Shift in perceived social support over time: indications from two cross-sectional studies (1990 and 2001) in Norway.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert & Bøe, Nils (2009). Patterns of change in community function and mental health.
 • Kleiner, Robert & Sørensen, Tom (2008). Community Properties, Community Change, Quality of Life, and Mental Health.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Klepp, Olav Martin (2008). Psychologial and social effect of community subcultures & social structures.
 • Klepp, Olav Martin; Sørensen, Tom; Kleiner, Robert & Bøe, Nils (2008). Empowermnet dimensional profiles and mental health promotion in a local community perspective.
 • Sørensen, Tom (2008). Reflektert om kulturmøter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128, s 2757
 • Sørensen, Tom; Klepp, Olav Martin; Kleiner, Robert; Mastekaasa, Arne & Bøe, Nils (2008). Effect modification of sense of coherence on the stress-buffer-effect of social support with regard to mental health.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Klepp, Olav Martin (2007). Community subcultures and social structure and their effects on mental health and quality of life.
 • Klepp, Olav Martin; Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2007). The importance of community properties for psychological and community empowerment processes, and their impact on quality of life and mental health.
 • Rieser, Deborah Ann; Sørensen, Tom; Bøe, Nils & Kleiner, Robert (2007). Local community integration among boys and girls at three junior high schools in a fishing region in North Norway.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Bøe, Nils; Klepp, Olav Martin & Rieser, Deborah Ann (2007). Local community interventions, structural changes, and change in local community integration and mental health.
 • Dalgard, Odd Steffen; Sørensen, Tom; Nygård, Jan Franz; Sandanger, Inger & Svensson, Elisabeth (2007). Work environment and psychological distress - Results of a prospective study.
 • Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz; Sørensen, Tom & Dalgard, Odd Steffen (2007). Return of depressed men: A redistribution of the prevalence of depression in Norway between 1990 and 2001.
 • Svensson, Elisabeth; Sandanger, Inger; Sørensen, Tom; Dalgard, Odd Steffen & Nygård, Jan Franz (2007). Perceived social support in Norway 1990 and 2001: Determinants and stability.
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne & Nygård, Jan Franz (2007). Attitudes toward the mentally ill among the general population at an urban and rural site in Norway. Stability and change over time.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom; Parker, Seymor; Weimann, Bernard; Moum, Torbjørn; Bae, Berit & Klepp, Olav Martin (2006). Individual and socio-cultural determinants of self esteem and mental health.
 • Klepp, Olav Martin; Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2006). The interplay effects of social and individual empowerment on mental health in subcultural and community context.
 • Sørensen, Tom (2006). Samfunnsperspektiv på psykisk helse. Helsetjenester og helseøkonomi.  s 19
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Klepp, Olav Martin & Bøe, Nils (2006). Stress buffer effects of social support and self-esteem with regard to mental health in a community context.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Rieser, Deborah Ann; Bøe, Nils & Klepp, Olav (2006). Change in Local Community Integration and Mental Health.
 • Kleiner, Robert & Sørensen, Tom (2004). The fight for the elderly. Change in mental health and community integration by sex and age.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Dalgard, Odd Steffen (2004). Social Networks and small group dynamics in "treatment" and "prevention" of mental disorder.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom & Okeke, Barnabas (2004). Changing charcter of migration research, new theoretical models and the relevance of experimental and cross-cultural orientation to psychosocial problems.
 • Kleiner, Robert; Sørensen, Tom; Sandanger, Inger & Dalgard, Odd Steffen (2004). Migration, life events, psychological health and well-being.
 • Nygård, Jan Franz; Sandanger, Inger; Sørensen, Tom & Klungsøyr, Ole (2004). HSCL-25 as a predictor of mortality. A 13 years follow-up study of a random population sample in Norway.
 • Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz & Sørensen, Tom (2004). Changes in rates of depression from 1990 to 2001 in Norway.
 • Sandanger, Inger; Seem, Trond; Sørensen, Tom & Kleiner, Robert (2004). Traumatic events in: group - social network - and local community perspectives.
 • Sørensen, Tom (2004). Samfunnspsykiatrisk team. En modell i forebyggende psykiatri.
 • Sørensen, Tom & Dalgard, Odd Steffen (2004). Psykiske lidelser i by-land perspektiv.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert & Dalgard, Odd Steffen (2004). Interpersonal expectation; changing properties of small social networks; and their relationship to quality of life.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav (2004). The impact of community integration on mental health of immigrants and local natives.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav (2004). The mental health of in-migrants and nativesin local community perspective.
 • Dalgard, Odd Steffen; Sandanger, Inger; Sørensen, Tom & Nygård, Jan Franz (2003). Psychosocial work environment - change during the last decade?.
 • Kleiner, Robert J.; Sørensen, Tom & Okeke, Barnabas (2003). Models and the relevence of experimental and cross-cultural orientations to psychological problems.
 • Kleiner, Robert J.; Sørensen, Tom; Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz & Dalgard, Odd Steffen (2003). The effects of migration on mental health.
 • Platou, Waldemar; Sørensen, Tom & Sandanger, Inger (2003). Changes in help-seeking for mental health problems during the last decade.
 • Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz & Sørensen, Tom (2003). Changes in incidence rates of depression during the 1990-2000 period.
 • Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz; Sørensen, Tom; Dalgard, Odd Steffen; Platou, Waldemar S; Klungsøyr, Ole & Leiknes, Kari Ann (2003). Endringer i psykiatrisk sykelighet 1990 - 2001.
 • Sørensen, Tom (2003). The intermediate migrant. The problem of long distance rural communting.
 • Sørensen, Tom; Bøe, Nils; Kleiner, Robert J.; Klepp, Olav Martin; Mastekaasa, Arne & Moen, Oddmar (2003). Lokalsamfunn: Tilhørighet, mestring og egeninnflytelse. Betydning for trivsel og psykisk helse.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert J.; Klepp, Olav Martin; Sandanger, Inger & Bøe, Nils (2003). The impact of local-community-integration on mental health of in-migrants and local natives.
 • Sørensen, Tom & Sandanger, Inger (2003). We need a specialist with focus both on general psychiatry and community-contextual psychiatry.
 • Sørensen, Tom; Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz & Dalgard, Odd Steffen (2003). Effect of social support on mental health in a longitudinal perspective.
 • Sørensen, Tom; Dahlberg, Karin & Borge, Lisbet (2003). Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:55 PM - Last modified May 27, 2011 4:12 PM