Christer Anker Andreassen

Executive Officer - Administrasjonen NSSF
Image of Christer Anker Andreassen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postal address Sognsvannsveien 21,Bygg 12 0372 Oslo
Published Oct. 14, 2020 2:50 PM - Last modified Oct. 14, 2020 2:50 PM