Centre members will present their research at Glutenfri matmesse 2018

PhD student and dietary clinician Gry Skodje and Postdoc Lene Støkken Høydahl will both be giving talks at Glutenfri matmesse 2018, a public arrangement by Norsk Cøliakiforening i Oslo og Akershus April 14th.

Gry Skodje has recently published an interesting study on fructans and non-coeliac gluten sensitivity. Read more.

Lene Støkken Høydahl has recently defended her PhD thesis "Novel reagents for studies of antigen presentation in celiac disease". Summary of her thesis in Norwegian is found below:

Immunforsvaret reagerer normalt ikke mot kroppens egne molekyler eller molekyler fra mat. Når denne toleransen likevel brytes oppstår autoimmune sykdommer, som f.eks. cøliaki hvor kroppen retter en immunrespons mot proteinet gluten. I avhandlingen Novel detection reagents for studies of antigen presentation in celiac disease har Lene Støkken Høydahl og medarbeidere undersøkt hvilke typer immunceller som er involvert i å sette i gang den autoimmune responsen og hvilke særtrekk disse cellene har.

Immunresponsen mot gluten starter når gluten peptider i form av peptid-MHC molekyler presenteres for og aktiverer immunforsvarets T celler. For å studere denne prosessen har Høydahl benyttet seg av teknologien «fagdisplay» for å lage nye antistoffer som gjenkjenner gluten-peptid-MHC. Studiene fant at plasma celler både uttrykker MHC molekyler og står for hoveddelen av gluten peptid presentasjonen i cøliakipasienter. En slik egenskap hos plasma celler i menneske har hittil vært ukjent. Dette funnet åpner opp for ny målrettet behandling. Høydahl og medarbeidere har videre undersøkt de molekylære kravene for at T celler via sin T-celle reseptor skal kunne gjenkjenne gluten-peptid-MHC. Funnet av et gjenkjennelses motiv i T-celle reseptorer fra cøliakipasienter som er tilpasset bestemte MHC molekyler er med på å forklare utviklingen av det karakteristiske T-celle repertoaret i cøliakipasienter.

Samlet bidrar disse studiene til å øke kunnskapen om hvordan cøliaki utvikles og funnet av plasma celler som viktige antigen presenterende celler åpner også for nye behandlingsstrategier.

Read more about the arrangement at their Facebook Event page

Published Apr. 9, 2018 11:53 AM - Last modified Apr. 9, 2018 12:04 PM