Diagnostics of coeliac disease - time to change method? Read blog by one of our group leaders, Prof. Knut Lundin (in Norwegian)

Diagnostikk av cøliaki – er tiden inne for å endre metode? 

 

Diagnostikk av cøliaki - er tiden inne for å endre metode?

Cøliaki er en tilstand som rammer 1-2 % av den norske befolkningen. Mange av disse har ennå ikke fått diagnosen. Det skyldes at sykdommen ofte gir tegn som tretthet, benskjørhet og konsentrasjonsproblemer, symptomer som ofte ikke peker på en tarmsykdom som mest sannsynlig. Forskning har nå avdekket mulighet for lettere å stille diagnosen.

Published Apr. 10, 2018 3:55 PM - Last modified Apr. 10, 2018 3:55 PM