Publications - Page 5

Published Jan. 1, 2009 10:34 AM

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2009:

Published Jan. 1, 2007 10:15 AM

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2007:

Published Jan. 1, 2005 11:33 AM

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2005:

Published Jan. 1, 2004 10:07 AM

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2004: