Trial lecture: Ellen Kathrine Munkhaugen

MPed Ellen Kathrine Munkhaugen at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: "Kartlegging og evaluering av barns funksjonsnivå og psykiske helse, - validitet ved egenrapportering og rapportering fra foreldre og lærere".

Public Defence – time and place

See Public Defence.

Additional information

Contact the research support staff.

Published June 4, 2019 11:26 AM - Last modified June 4, 2019 11:27 AM