Nesesprayen som redder liv

Sekunder kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en overdose. Med nalokson i nesesprayform blir det enklere for venner og pårørende å hjelpe.

Forsker Desiree Madah-Amiri ved SERAF viser frem nalokson i nesesprayform. Foto: Åsmund Eikenes, Framtida.no.

Hvert år dør rundt 260 personer av en overdose i Norge. Overdosedødsfall kan forebygges, blant annet med motgiften nalokson. Fordi de fleste overdoser skjer i situasjoner der andre er til stede, vil en motgift som er enkel å bruke gjøre det lettere for venner og pårørende å hjelpe ved en overdose.

Som en del av et prosjekt har forsker Desiree Madah-Amiri og hennes kolleger ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO, lært opp brukere og ansatte i lavterskeltiltak til å bruke nalokson i nesesprayform.

– Målet med prosjektet har vært å redusere antall overdosedødsfall gjennom kameratredning, og styrke ferdighetene i overdoseforebygging blant brukere og pårørende, sier Madah-Amiri.

Prosjektet resulterte i et høyt antall utdelinger av nalokson til risikogruppen. Det viser at det går an å effektivt dele ut nalokson gjennom eksisterende gatenære tiltak.

– Ved å bruke nalokson i nesesprayform flytter vi første dose med motgift fra ambulansetjenesten, til førstemann som oppdager overdosen. Slik kan vi redde liv, sier forskeren.

Overdose fører til oksygenmangel

De fleste av overdosedødsfallene skyldes bruk av opioidet heroin. Opioider er stoffer med beroligende og smertestillende effekt.  Andre eksempler er reseptbelagte medisiner som oksykodin og morfin.

Ved en overdose binder opioidene seg til reseptorene i hjernen som kontrollerer pustesignaler. Stoffene lammer og hindrer pustesenteret i hjernen. Hjernen er det organet i kroppen som trenger mest oksygen, og pustestans fører til mangel på oksygen til hjernen.

Nalokson virker raskt og reverserer effekten av en overdose ved å hemme responsen. Nalokson brukes derfor som motgift mot opioidoverdoser.

– Rask tilgang på nalokson er viktig for å avverge at personen dør av oksygenmangel, forteller Madah-Amiri.

Nesesprayen gjør det lettere å hjelpe hverandre

Helsepersonell i førstehjelpsbehandling har i flere år brukt nalokson som livreddende medisin. Standard praksis for ambulansetjenesten ved en overdose er å injisere nalokson i sprøyteform.

Men ambulanser kan ha lang utrykningstid. Ved en overdose kan sekunder eller minutter utgjøre forskjellen mellom liv og død.

– Nesesprayen gjør det lettere å hjelpe hverandre, sier forskeren.

Nalokson nesespray. Foto: SERAF

Nesesprayen brukes på samme måte som en vanlig nesespray og er slik mye enklere og tryggere å bruke enn en sprøyte. Motgiften er dermed lettere tilgjengelig for andre enn helsepersonell. De fleste som har fått opplæring i bruk av nesesprayen, har opplevd eller sett noen ta en overdose, ifølge Madah-Amiri.

– Familie og venner kan læres opp i bruk av nesesprayen, noe som også øker kunnskapen om dette livreddende medikamentet, sier hun.

Har delt ut over 2000 nesesprayer

Prosjektet har gjennomført og studert utdeling av nesesprayen til brukere, pårørende og ansatte i Oslo og Bergen, som er de to byene i Norge hvor det er flest overdosedødsfall. Madah-Amiri har selv vært med på å trene opp ansatte til å dele ut og bruke nalokson nesespray.

– Opplæringen av de ansatte bidro til økt kunnskap om overdoser og bedre forståelse av nytten av nalokson som førstehjelpverktøy i brukerhender, sier hun.

Over 2000 nesesprayer er utdelt til brukere og personer som er i risikosonen for å oppleve en overdose. Antall tilbakemeldinger om personer som ble reddet viser at det går an å gjøre en forskjell.

– Vi hadde 265 rapporter om personer som ble reddet, noe som viser oss at den blir brukt i en overdosesituasjon, sier Madah-Amiri. 

Ifølge forskeren gjør nesesprayen det enklere å hjelpe for personer som er vitne til en overdose.

– Ikke minst gir dette en ekstra trygghet til personer som jobber nær brukerne i egen rolle i å potensielt redde noens liv. Nalokson redder liv, sier Madah Amiri.

Nasjonal overdosestrategi

Naloksonprosjektet er en del av Helsedirektoratets strategi på overdoseforebygging. Opplæringen i bruk av nesespray startet ved lavterskeltiltak i Oslo og Bergen i 2014 og er nå utvidet til flere kommuner. Sprayen er også gjort tilgjengelig for pasienter som skrives ut fra sykehus etter avrusing.

Madah-Amiri forteller at prosjektet har vært et koordinert samarbeid mellom kommunale og frivillige lavterskeltjenester, universiteter og offentlig myndigheter.

– Dette viser at et slikt samarbeid kan oppnå rask og effektiv utdeling av nalokson nesespray til en målgruppe med høy risiko for overdose, sier Madah-Amiri.

 

Referanse

Desiree Madah-Amiri: Opioid overdoses and overdose prevention: The establishment of take-home naloxone in Norway. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo


Kontakt

Les mer

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 22. nov. 2017 13:48 - Sist endret 29. apr. 2019 12:40