Morkakens størrelse påvirker hvordan det går med babyen

En liten morkake øker risikoen for at barnet dør i sin første levemåned, viser ny forskning.

Bildet kan inneholde: barn, baby, hud, hånd, kinn.

– Forhåpentligvis kan vi forebygge uheldige utfall ved å bedre identifisere de barna som har økt risiko for å dø, sier professor Anne Eskild. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Ved å se på både morkakens størrelse og barnet vekt ved fødselen, kan vi få informasjon om hvilke barn som er utsatt for å dø i sin første levemåned, forklarer Anne Eskild.

Hun er professor ved UiO og lege ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus. I en ny studie har hun og kolleger funnet at morkakens størrelse ved fødselen påvirker hvordan det går med babyen. Det har vi ikke visst tidligere.

En liten morkake ved fødselen gir barnet større risiko for å dø i første levemåned. Dette er sammenlignet med barn som en født med en normalt stor morkake og hvor svangerskapet har vart like lenge. Sammenhengen gjelder først og fremst hvis barnet er født før termin.

Professor Anne Eskild. Foto: UiO.

For barn som er født før termin vil også en stor morkake øke risikoen for å dø.

Et svangerskap varer normalt i 40 uker. Termin regnes fra svangerskapsuke 37 og utover, altså de tre siste ukene før termindato og til og med to uker etter.

– Funnet har stor betydning for oppfølgingen av nyfødte barn. Forhåpentligvis kan vi forebygge uheldige utfall ved å bedre identifisere de barna som har økt risiko for å dø, sier hun.

Lunger, matpakke og søppelkasse

En forutsetning for at et svangerskap skal gå godt er at morkaken fungerer som den skal.

Morkakens jobb er å gi næring og oksygen til fosteret i mors mage. Hvis morkaken svikter underveis i graviditeten, kan det blant annet føre til at fosteret dør.

– Morkaken er fosterets lunger, matpakke, og søppelkasse. Den lever så lenge svangerskapet varer, forklarer Eskild.

Alle fødsler mellom 1999 og 2015

Etter at barnet er født blir også morkaken forløst. Deretter blir den veid og jordmor vil undersøke at alt er i orden.

Foto: Anne Eskild.

– En gjennomsnittlig morkake veier omtrent 670 gram. Til sammenlikning er gjennomsnittsvekt for barnet ved fødsel 3530 gram, forteller Eskild.

Etter fødselen blir morkakens vekt meldt inn til Medisinsk fødselsregister.

I denne studien har Eskild og kolleger brukt data fra fødselsregisteret for å se på alle fødsler i Norge i årene fra 1999 til 2015.

Vil se på morkaken underveis i svangerskapet

– Tidligere har vi gjort studier som har vist liknende sammenhenger mellom morkakevekt, fosterdød og cerebral parese hos barnet, sier hun.

Eskild og kolleger har også funnet ut at en stor eller en liten morkake i forhold til barnets størrelse ved fødselen, kan si noe om at svangerskapet ikke er helt normalt.

– Nå fortsetter vi med studier hvor vi prøver å måle størrelsen på morkaken mens svangerskapet ennå pågår, avslutter Eskild.

 

Studien er nylig publisert i JAMA Pediatrics.


 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 19. des. 2019 14:29 - Sist endret 20. des. 2019 14:25