English version of this page

Tidlig introduksjon av mat kan forebygge matallergi hos barn

Det å la babyen smake på matvarer som inneholder peanøtt, egg, melk og hvete fra tre måneders alder, kan redusere risikoen for allergier hos barn.

En baby får mat av moren sin

Forskerne bak PreventADALL-studien anbefalte foreldrene å starte med én ny matvare per uke, og så fortsette å gi barnet litt av matvaren minst fire ganger i uken. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

I Norge er cirka 1 av 40 barn i skolealder allergiske mot én eller flere matvarer. Allergi mot peanøtter, egg, melk og hvete er noen av de vanligste matallergiene.

En ny studie viser at det å la babyen smake på disse matvarene allerede fra han eller hun er tre måneder gammel, kan redusere risikoen for at barnet blir allergisk.

Bilde av forsker Karin Lødrup Carlsen
Professor Karin C. Lødrup Carlsen. Foto: Øystein Horgmo, UiO

– Barna som ble introdusert for peanøtter, egg, melk og hvete fra de var tre måneder gamle, hadde lavere forekomst av matallergi da de var tre år enn barna til foreldre som fulgte de nasjonale anbefalingene fra Helsedirektoratet, sier Karin C. Lødrup Carlsen.

Carlsen er professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og overlege/barnelege ved Oslo universitetssykehus. Hun leder PreventADALL-studien.

– Ved å introdusere babyer for disse matvarene tidlig, kan vi redusere forekomsten av matallergi hos barn på en enkel og trygg måte, sier hun.

Babyen trenger bare å smake på matvarene

For å redusere risikoen for at barnet blir allergisk, er det nok at babyen smaker på matvarer som inneholder peanøtt, egg, melk og hvete noen ganger i uken, ifølge den nye studien.

– Vi anbefalte foreldrene å la barnet smake på en finger dyppet i peanøttsmør som ikke har biter i seg, og tilsvarende for melk, egg og hvete, minst fire dager per uke fra de var tre til fire måneder gamle, forklarer Carlsen. Hun legger til:

– For eksempel kunne foreldre la babyen smake på løs eggerøre og litt grøt som inneholder hvete.

Forskerne anbefalte foreldrene å starte med én matvare per uke, og så fortsette å gi barnet litt av matvaren minst fire ganger i uken.

Målet var at matvarene skulle bli en del av barnets vanlige kosthold.

Bilde av peanøtter og peanøttsmør
Forskerne anbefalte foreldrene å la babyen sutte på en finger dyppet i peanøttsmør uten biter i seg minst fire ganger i uken fra babyen var tre til fire måneder gammel. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Det er trygt og påvirker ikke ammingen

Ifølge professoren er det trygt å gi babyer små mengder mat som inneholder peanøtt, egg, melk og hvete fra de er tre måneder.

– Dokumentasjon til nå viser at det er trygt å starte med å introdusere babyer for mat fra tre måneders alder. Internasjonale retningslinjer, sist oppdatert i 2020, peker på at det er trygt og trolig hensiktsmessig å starte med egg og peanøtt mellom fire og seks måneders alder, forteller hun.

I studien undersøkte forskerne også om det kunne påvirke ammingen.

– Vi er veldig for amming og mener at amming er det beste for barnet. Det å gi babyene de ulike matvarene, påvirket ikke ammingen ved seks måneders alder, sier hun.

Videre viser både denne og tidligere studier at tidlig introduksjon av mat også er trygt for barn med høy risiko for å få alvorlige, allergiske reaksjoner, ifølge Carlsen.

Matvarene stimulerer immunforsvaret på en naturlig måte

Når små barn blir introdusert for ulike matvarer, sørger tarmene vanligvis for at kroppen lærer seg at matvarene er ufarlige. Litt etter litt utvikler barnet da en naturlig toleranse for ulike typer mat.

Men noen ganger går dette galt. Da tror immunforsvaret at deler av matvaren er skadelig for kroppen. Det er immunforsvarets reaksjon på dette som fører til utviklingen av matallergi.

– Vi tror at tidlig introduksjon av peanøtt, egg, melk og hvete er viktig fordi det øver opp immunforsvaret til å gjenkjenne vanlige matvarer som ufarlige.  Dette hjelper immunforsvaret til å akseptere disse matvarene, som er helt vanlig mat som barn vil trenge opp gjennom livet, forteller forskeren.

Flere barn har matallergi enn før

I flere tiår ble det gitt råd til foreldre om å utsette introduksjonen av mat til babyer. Karin Lødrup Carlsen er imidlertid bekymret for at dette ikke har vært et godt råd. 

– Hele denne perioden har vi sett en økning av matvareallergi. Dokumentasjonen for hvorfor man skulle utsette, er nokså uklar, sier hun, og legger til:

– Vi kan ikke si sikkert om rådet om å utsette har bidratt til økt allergi, men dette har foregått samtidig.

PreventADALL er den største og mest omfattende studien på feltet

I studien ble 2397 barn delt inn i fire omtrent like store grupper. En gruppe hadde ingen tiltak, en gruppe skulle introdusere babyen sin for peanøtt, melk, egg og hvete fra tre måneders alder, en gruppe brukte oljebad og ansiktskrem fra de var to uker til ni måneders alder, og en gruppe barn hadde begge tiltakene.

Foreldrene i gruppen som ikke skulle introdusere mat tidlig fikk beskjed om å følge Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer. Disse anbefaler fullamming til barnet er seks måneder og sier at barnet kan introduseres for mat fra de er fire måneder hvis det er behov for det.

Forskerne fulgte opp foreldrene og barna til barna var blitt tre år gamle.

Rundt treårsalderen er det nokså vanlig at matallergier som barn utvikler fra de er rundt ett år gamle, forsvinner helt av seg selv. Forskerne ville derfor undersøke hvor mange barn som fortsatt var allergiske da de hadde fylt tre år.

– Resultatene var tydelige. Barna i gruppen som hadde blitt introdusert for matvarene da de var tre måneder, hadde mindre allergi enn barna til foreldre som fulgte de nasjonale retningslinjene, sier Carlsen.

Mener nasjonale retningslinjer ikke baserer seg på den nyeste forskningen

Professoren mener at Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer nå bør revideres etter nye resultater fra forskningen på feltet.

– Tilgjengelig dokumentasjon peker i samme retning og viser at vi kan forebygge utbredelsen av matallergier ved tidlig introduksjon av mat, sier Carlsen. Hun legger til:

– Det fungerer ikke å utsette. Nå må vi tenke annerledes.

Skal følge opp barna til de blir 10 år gamle

Carlsen med kolleger har nylig fått forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. De skal undersøke langtidseffekter av tidlig introduksjon av mat ved å følge barna som deltok i PreventADALL-studien frem til tidlig skolealder.

Kontakt

Referanse

Skjerven, H. O., Lie, A., Vettukattil, R., Rehbinder, E. M., LeBlanc, M., Asarnoj, A., ... & Carlsen, K. C. L. (2022). Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet399(10344), 2398-2411. Her finner du studien. 

Les mer

Emneord: Matallergi, spedbarnsernæring, PreventADALL, Karin C. Lødrup Carlsen Av Elin Martine Doeland
Publisert 1. juli 2022 11:02 - Sist endret 5. juli 2022 16:01