Åpent seminar: Nye vaksiner, og behandling av kreft

Hvordan kan vi stoppe den neste influensapandemien? Kan vi få immunsystemet til selv å angripe kreftceller? 

Hva blir fremtidens vaksiner mot influensa og kreft? Få svarene og møt toppforskerne. Foto: Yngve Vogt, UiO

Møt toppforskere fra K.G. Jebsensentrene for forskning på influensavaksiner (JIV) og immunterapi mot kreft (JCIT) som forteller om hvordan vaksiner redder liv, og hvordan immunsystemet kan manipuleres til å gjenkjenne og drepe kreftsvulster. Få ny innsikt gjennom populærvitenskapelige presentasjoner og spør forskerne direkte.

– Vaksiner handler ikke om tro og følelser – de handler om liv og død, sier professor Rebecca Cox. Hun gir deg forskning og fakta om hvorfor vi fortsatt trenger vaksiner.

En av de største truslene samfunnet står overfor i dag er dødelig pandemisk influensa. Forskningsgruppen til Bjarne Bogen har utviklet en ny type intelligente vaksiner som kan styre en del av influensaviruset direkte til de mest relevante immuncellene, og på den måten raskt indusere beskyttende antistoffer.

Kjetil Tasken, vinner av Kong Olav Vs Kreftforskningspris for 2016, forsker på mekanismer som kreftcellene bruker for å unnslippe immunsystemet vårt. Denne kunnskapen brukes nå til å utvikle en ny generasjon kreftbehandling.

– Vi er nå i en ny fase når det gjelder immunterapi mot kreft, sier professor og forsker Johanna Olweus. På Litteraturhuset vil hun presentere fremtidens immunterapi.

De populærvitenskapelige foredragene markerer at forskningen ved JIV og JCIT har fått forlenget finansiering fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Det betyr at vi får mulighet til å arbeide videre mot at forskingen kan brukes for å hjelpe mennesker.

Program

  • 18.00 - 18.10 Åpning ved Sveinung Hole (daglig leder, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen)

  • 18.10 - 18.40 Hvorfor trenger vi fortsatt vaksiner? (professor Rebecca Cox, JIV)

  • 18.50-19.20 Kreft og immunsystemet (professor Kjetil Taskén, JCIT)

  • 19.30 - 19.45 K.G. Jebsensenter for forskning på influensavaksiner: Smartere og bedre vaksiner mot influensa (professor Bjarne Bogen)

  • 19.45 - 20.00 K.G. Jebsen senter for immunterapi mot kreft: hvordan kan vi lure immunsystemet til å tro at kreft er en infeksjon? (professor Johanna Olweus)

Arrangør

Det medisinske fakultet, K.G. Jebsensenterene for forskning på influensavaksiner (JIV) og immunterapi mot kreft (JCIT)
Publisert 9. aug. 2017 10:25 - Sist endret 9. aug. 2017 15:05