Oslo universitetssykehus forskningsseminarer

Denne seminarrekken har som formål å presentere og stimulere forskningsgrupper ved Klinmed og Oslo universitetssykehus.

Alle klinikere og forskere er velkomne, også fra miljøer utenfor Oslo universitetssykehus.