Disputas: Gro Leite Størvold

Siv.ing. Gro Leite Størvold ved Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The effect of n-3 polyunsaturated fatty acids on cellular metabolism and signaling pathways in human colon cancer cells

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate professor Gabriella Calviello, Institute of General Pathology, School of Medicine, Catholic University, Rome, Italia
2. opponent: Førsteamanuensis Stine Marie Ulven, Avdeling for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Akershus, Lillestrøm, Norge
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Odd Brørs, Klinisk kjemisk avdeling, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensis Eirik Frengen, Institutt for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål, førsteamanuensis Svanhild A. Schønberg, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim og professor Anne-Lise Børresen-Dale, Avdeling for genetikk. Oslo universitetssykehus, Dnr

Sammendrag

Omega-3 fettsyrer kan bidra til å stoppe veksten av kreftceller
Stipendiat Gro Leite Størvold har studert hvordan flerumettede fettsyrer fra fisk (kalt omega-3 fettsyrer) kan bidra til å stoppe veksten av kreftceller fra tykktarm.

Flere studier har vist at befolkningsgrupper som har et høyt inntak av fet fisk og andre marine kilder rike på de flerumettede fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA), har lavere forekomst av kreft i bryst, prostata og tykktarm. Studier i ulike dyremodeller og cellekulturer viser at disse fettsyrene hemmer vekst og øker celledød hos enkelte typer kreftceller, og at de kan forsterke effekten av kjemoterapi brukt i behandling av kreft. Hvilke mekanismer disse fettsyrene aktiverer i kreftceller for å ha denne effekten har ennå ikke blitt fullstendig kartlagt. Før klinisk utprøving av omega-3 fettsyrer kan forsvares er det viktig at man har bedre informasjon om hvordan slike fettsyrer påvirker mekanismer som regulerer cellevekst og metabolisme i kreftceller, og om noen av disse endringene kan forklare den veksthemmende effekten omega-3 fettsyrer kan ha på kreftceller.

I sin avhandling The effect of n-3 polyunsaturated fatty acids on cellular metabolism and signaling pathways in human colon cancer cells har Gro Leite Størvold og hennes medarbeidere studert effekten av omega-3 fettsyren DHA på uttrykket av gener i en cellelinje etablert fra tykktarmskreft. De har vist at DHA aktiverer en mekanisme i kreftcellene som kan bidra til å stoppe cellevekst ved å skape ubalanse i cellens normale funksjoner. Dette kan være med på å forklare hvordan omega-3 fettsyrer kan hemme veksten av kreftceller fra tykktarm. Analysene viste også at DHA påvirker metabolismen i kreftcellene ved å redusere syntesen av kolesterol. Syntese av kolesterol har blitt vist å være viktig for veksten av kreftceller, men i dette tilfellet viste det seg at redusert kolesterol biosyntese ikke bidrar til å stoppe celleveksten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 13. nov. 2009 09:23 - Sist endret 13. nov. 2009 14:50