Disputas: Satish Arora

Cand.med. Satish Arora ved Institutt for kllinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Immunological and non-immunological markers of cardiac allograft vasculopathy amongst heart transplant recipients

Bedømmelseskomité

Professor Andreas Zuckermann, Dept. of Cardio-Thoracic Surgery, Medical University of Vienna, Østerrike
Docent Gøran Dellgren, Transplantasjonscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Göteborg, Sverige
Professor Pål Smith, Avd. for klinisk medisin, Institutt for klinisk medisin, Ahus, UiO

Leder av disputas:  Professor Erik Fosse, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, UiO

Veileder:  Professor Lars Gullestad, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sammendrag

Koronarsykdom hos hjertetransplanterte pasienter
Koronarsykdom opptrer ofte hos pasienter som blir hjertetransplantert. Årsaken til uvikling av sykdommen er ukjent men kronisk betennelse (inflammasjon) spiller sannsynligvis en viktig rolle. Sykdommen er vanskelig å oppdage men lege og forsker Satish Arora har vist at enkle blodprøver kan bidra til å stille diagnosen.

I sin avhandling Immunological and non-immunological markers of cardiac allograft vasculopathy amongst heart transplant recipients har Satish Arora og hans medarbeidere undersøkt betydningen av forhøyet hurtigsenkning samt andre betennelsesmarkører for utvikling av koronarsykdom. Redusert nyrefunksjon samt tidligere gjennomgått sykdom forårsaket av en parasitt (Toxoplasma gondii) kan også lett bestemmes ved blodprøvetaking og sammenhenget med utvikling av koronarsykdom og senere utkomme er vurdert nærmere.

Arora viser at forskjellige blodprøver kan brukes til å avklare om en hjertetransplantert pasient har særlig stor risiko for utvikling av koronarsykdom. Tidlig oppdagelse av denne sykdommen er viktig og kan medføre mer intensiv oppfølging og behandling slik at sjansen for overlevelse etter hjertetransplantasjon økes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 30. apr. 2010 15:48 - Sist endret 11. mai 2010 08:52