Disputas: Are Brean

Cand.med. Are Brean ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Idiopathic normal pressure hydrocephalus in neurological practice - A study of epidemiology and methods for selection of patients for surgery.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Carsten Wikkelsö, Nevrologisk avdeling, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg
2. opponent: Professor Erik Taubøll, Nevrologisk avd., Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Leif Gjerstad, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Espen Dietrichs, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Per Kristian Eide, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykdommen normaltrykkshydrocephalus, også kalt voksenvannhode, er en av de få årsakene til demens som effektivt kan behandles. Sykdommen gir langsomt innsettende ustøhet, demens og urinlekkasje. Sykdommen kan behandles ved en operasjon der man legger inn et drensrør til hjernens naturlige hulrom. Problemet er at ingen vet sikkert hvor vanlig denne sykdommen er, og det finnes heller ikke metoder som er gode nok til sikkert å kunne forutsi hvem som vil bli bedre av behandlingen. Overlege og spesialist i nevrologi Are Brean har i sin doktoravhandling undersøkt forekomsten av sykdommen og mulige strategier for utredning av den.
Avhandlingen viser en sannsynlig forekomst på 5,5 per 100 000 innbyggere per år, mens bare 1 per 100 000 innbyggere blir behandlet for sykdommen per år i Norge. Avhandlingen viser også at en ny metode for analyse av hjernens trykk målt gjennom en nål innsatt i ryggmargsvæsken samsvarer godt med målinger foretatt direkte inne i hjernen hos disse pasientene. Trykkmålinger i ryggmargsvæsken kan derfor brukes til å forutsi hvem som vil bli bedre av behandling. Selv om denne metoden for analyse av trykksignaler er bedre enn tidligere metoder, gir heller ikke denne like gode resultater som målinger direkte i hjernen. Allikevel viser resultatene fra avhandlingen at slike pasienter i stor grad kan utredes på nevrologiske sengeposter istedenfor å måtte innlegges på nevrokirurgiske spesialavdelinger for trykkmålinger direkte i hjernen. Dette gir en lavere terskel for utredning av de demenspasientene der man mistenker normaltrykkshydrocephalus, og kan således være med på å sikre at de rette pasientene blir behandlet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 11. apr. 2011 14:21 - Sist endret 11. apr. 2011 14:28