Disputas: Dag Hofsø

Cand.med. Dag Hofsø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Type 2 diabetes in morbidly obese subject. Diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Serena Tonstad, Loma Linda University, School of Public Health, California, USA
2. opponent: Professor Kristian Midthjell, HUNT forskningssenter, Levanger
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, UiO

Leder av disputas:  Professor Kåre Birkeland, Endokrinologisk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, UiO

Veileder:  Senterleder Jøran Hjelmesæth, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Sammendrag

Lege og forsker Dag Hofsø har vist at kirurgisk behandling av sykelig fedme i større grad enn institusjonalisert intensiv livsstilsbehandling gir bedring av type 2 diabetes og insulinfrigjøring. I en klinisk studie utført i perioden 2005-10 ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold ble ettårs-effekten av gastrisk bypass-operasjon og repeterte opphold på et senter for vektreduksjon, Evjeklinikken A/S, sammenliknet hos 146 sykelig overvektige pasienter. Få studier har tidligere sammenliknet kirurgisk behandling av fedme med et intensivt livsstilsprogram. I avhandlingen Type 2 diabetes in morbidly obese subjects - Diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss har Hofsø og medarbeidere vist at kirurgisk behandling av fedme gir en større vektreduksjon og bedring i blodsukker, blodtrykk og insulinfrigjøring enn intensiv livsstilsbehandling. Medisinske komplikasjoner og plager fra mage-tarmkanalen forekom imidlertid hyppigst etter den kirurgiske behandlingen. Avhandlingen viser at kirurgisk behandling av sykelig overvekt er en god og sikker behandling, men også at en del pasienter har god effekt av livsstilsbehandling. Sykelige overvektige bør derfor tilbys både kirurgisk og ikke-kirurgiske behandling. I tillegg viste to analyser av registerdata fra over 1000 sykelig overvektige pasienter at nesten en av tre hadde type 2 diabetes, at fire av fem med nyoppdaget type 2 diabetes ble diagnostisert med høyt fastende blodsukker og at type 2 diabetes var assosiert med høyt midjemål. Sykelig overvektige pasienter behøver ikke utføre oral glukosebelastning rutinemessig.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 10. mars 2011 13:54 - Sist endret 15. mars 2011 12:30