Disputas: Thomas Möller

Cand.med. Thomas Möller ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Right ventricular pressure response to exercise in congenital heart septal defects

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Vibeke E. Hjortdal, Århus Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Professor Ansgar Berg, Haukeland universitetssykehus, Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Seksjonsoverlege, dr.med. Svend Aakhus, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Leder av disputas:  Professor Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Erik Thaulow, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forhøyet blodtrykk i lungearterien (pulmonal arteriell hypertensjon = PAH) er en sykdomstilstand med høy dødelighet som opptrer bl.a. som alvorlig følgesykdom ved medfødte hjertefeil. Oppfølgingsstudien til barnekardiolog Thomas Möller har undersøkt pasienter med relativt enkle hjertefeil i alderen 13 til 25 år. Möller har påvist en trykkstigning i høyre hjertekammer, og dermed i lungearterien, under aktivitet hos en tredjedel av pasientene med hull mellom hjertekamrene (ventrikkelseptumdefekt eller ”VSD”). Trykkfenomenet ser i tillegg ut til å la seg fremkalle eller forverre av opphold i 2500 meters høyde. Funnene må ansees som viktige, og det bør undersøkes videre om denne trykkstigningen påvirker hjertet over lang tid og om trykkreaksjonsmønsteret eventuelt kan forverres med økende alder til alvorlig behandlingskrevende PAH.
Pasientene i studien var født enten med en VSD eller med et hull mellom hjertets forkamre (atrieseptumdefekt eller ”ASD”). De fleste pasienter hadde fått sine defekter lukket ved åpen hjertekirurgi tidlig i barndommen. Slike pasienter regnes generelt som helbredet for sin hjertesykdom, og de følges ofte ikke lenger med hjertekontroller.
Femti pasienter og 116 friske kontrollpersoner ble undersøkt med en måling av maksimalt oksygenopptak på tredemølle og med ekkokardiografi i ro og under liggende sykling. Det ble også gjort biokjemiske og genetiske analyser. Et mindre pasientutvalg gikk gjennom et forsøk i lavtrykkskammer med tilsvarende hjerteundersøkelser i simulert høyde.
Pasientgruppen hadde lavere oksygenopptak enn friske ungdommer. Hver tredje pasient med VSD viste unormalt høyt lungeblodtrykk under sykling. Simulert høydeopphold i 2500 m.o.h. kunne både fremkalle og forverre en unormal trykkrespons. Biokjemiske analyser viste en aktivering av signalsubstanser hos de med unormal trykkreaksjon, som kan tyde på en pågående inflammatorisk prosess i lungekarveggen. Genetiske analyser har påvist en hittil ukjent mutasjon i et gen som knyttes til arvelig PAH.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud.

Publisert 6. jan. 2011 13:47 - Sist endret 6. jan. 2011 14:21