Disputas: Rønnaug Solberg

Cand.med. Rønnaug Solberg ved Institutt for klinisk medisin, Kvinne- og barneklinikken, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Resuscitation of the newborn. An experimental study of toxic effects of supplementary oxygen in newborn piglets.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor em. Colin Morley, University of Melbourne, Australia
2. opponent: Professor Ann-Mari Brubakk, Kvinne-barn-senteret, NTNU, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Åshild Vege, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Guttorm Haugen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Ola Didrik Saugstad, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Gjenoppliving av nyfødte. Skadelige effekter av ekstra oksygen
Ca 5-10% av nyfødte trenger hjelp til å komme i gang med å puste etter fødselen og rundt 1% trenger full gjenoppliving. Dersom ekstra oksygen (100% oksygen) gis til nyfødte i forbindelse med gjenoppliving, vil det kunne gi mer skade og høyere dødelighet.
Ved å etterligne situasjonen nyfødte barn kan være i har barnelege og forsker Rønnaug Solberg, i eksperimentelle studier utført på spedgris, funnet flere skadelige effekter av å gi ekstra oksygen ved gjenoppliving. Det ble funnet en klar sammenheng mellom mengde oksygen gitt ved gjenoppliving og risiko for skader indusert av oksydativt stress. Selv en moderat oksygentilførsel på 40% gir signifikant mer skade enn 21% som tilsvarer det vi har i vanlig luft. Dersom 40%, 60% eller 100% oksygen blir brukt til gjenoppliving, ble det funnet en trinnvis økning av DNA skade sammenlignet med 21%. Ekstra oksygen førte også til mer vevsskade, reduksjon av stoffer som kan beskytte hjernen samt at funksjonen i kroppens celler normaliserte seg langsommere.
Når et barn blir født slapt eller livløst, kan det være viktig å vite hvor lenge barnet har vært i en kritisk situasjon. I avhandlingen viser Rønnaug Solberg og medarbeidere også at de har oppdaget metabolitter som kan måles i blodet og som presist kan angi hvor lenge den kritiske situasjonen har vart. Dette kan vise seg å kunne bli en verdifull test i forskjellige kliniske situasjoner. Hvert år er det på verdensbasis ca 5-7 mill nyfødte som trenger gjenoppliving. Ved å unngå å bruke 100% oksygen, kan en redde opptil 200 000 barn ekstra.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 15. mars 2011 12:02 - Sist endret 15. mars 2011 12:29