Disputas: Kari Furu - Molekylærbiologi

M.Sc. Kari Furu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Genetic and epigenetic regulation in spermatogenesis in mice; lessons from Alkbh1 and Tzfp mutants  

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førstemanauensis Eva Sjøttem, Molecular Cancer Research Group, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

2. opponent: Forsker Ann-Karin Olsen, Avdeling for kjemikalier og stråling, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Vidar Gundersen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Arne Klungland, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Doktoranden har jobbet med epigenetiske prosesser i differensiering og utvikling, og har spesielt sett på de biologiske egenskapene til proteinene Alkbh1 og Tzfp. Arbeid utført på transgene mus indikerer at disse proteinene spiller en rolle i spermatogenesen, og doktoranden har jobbet for å øke vår forståelse for hvordan denne komplekse prosessen blir regulert ved hjelp av epigenetiske mekanismer og små non-coding RNA. Alkbh1 er homolog til DNA-reparasjonenzymet AlkB i E. coli, mens Tzfp koder for et protein som tilhører BTB/POZ sink finger-familien. Tap av Alkbh1 fører til redusert overlevelse under embryonal utvikling og en ufullstendig penetrant fenotype som inkluderer misdannelser i øye og kraniofaciale strukturer, samt økt apoptose i testis. Mus som mangler Tzfp har ingen alvorlig fenotype, men flere gener ble funnet å være oppregulert i testis hos disse musene sammenlignet med i villtype. I tillegg ble signaliseringen av Androgen Receptor funnet å være kraftig økt i Sertolicellene hos mutante dyr. Vi har også funnet en rolle for Alkbh1 og Tzfp i reguleringen av et piRNA-cluster hos mus, noe som knytter Alkbh1 og Tzfp til PIWI-piRNA signalveien. Dette er et sett testis-spesifikke regulatoriske mekanismer involvert i ulike biologiske og molekylære funksjoner, inkludert spermatogenesen og transposon-regulering. Disse resultatene indikerer at Alkbh1 og Tzfp spiller en rolle i differensiering og utvikling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 16. nov. 2012 10:46 - Sist endret 21. nov. 2012 10:05