Disputas: Johanne T. Jacobsen

Fagområde: Immunologi

M.Sc. Johanne T. Jacobsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Anti-Idiotypic B cells and Idiotype-specific Th cells in the context of Id+ Ig: interaction and mechanisms of regulation.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor John F. Kearney, University of Alabama, Birmingham, USA
  • 2. opponent: Professor Dan Holmberg, Avdeling for klinisk mikrobiologi, Universitetet i Umeå, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Bent Rolstad, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Oxholm Gordeladze, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Bjarne Bogen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I bekjempelsen av sykdomsfremkallende virus og bakterier er antistoffene i kroppen helt nødvendige. I tillegg til den klassiske kunnskapen om hvordan antistoffer deltar i denne prosessen, så kan antistoffer også i seg selv opptre som fremmedelementer i kroppen. Antistoffer kan endres ved ‟mutasjoner”, slik at de blir fremmede for kroppen. Muterte antistoffer kan sette i gang deler av det immunapparatet som vanligvis beskytter oss mot sykdom. Dette skjer ved at antistoffer binder hverandre og regulerer hverandres produksjon. Denne prosessen kan ha heldige og uheldige konsekvenser, ettersom antistoffer kan være beskyttende mot infeksjoner eller direkte sykdomsfremkallende som autoantistoffer. For å kartlegge betydningen av slike fenomener har stipendiat Johanne T. Jacobsen utviklet mus med immunceller som produserer et antistoff som reagerer med et slikt mutert antistoff.
I sin avhandling Anti-Idiotypic B cells and Idiotype-specific Th cells in the context of Id+ Ig: interaction and mechanisms of regulation har Johanne T. Jacobsen funnet at svært få antistoff-produserende celler, og svært små mengder muterte antistoffer, er nok til å starte opp et immunsvar. Disse resultatene viser at antistoffer ved noen anledninger deltar i regulering av cellene i immunsystemet på andre måter enn de klassisk aksepterte mekanismene. Ved å belyse mekanismer for hvordan antistoffer regulerer immunsystemet på, vil vi få bedre kunnskap om hvordan sykdom utvikles og kan forhindres.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 14. mars 2012 11:49 - Sist endret 23. mars 2012 15:18