Disputas: Yngve Sejersted - Molekylærbiologi og nevrovitenskap

Cand.med. Yngve Sejersted ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Neil3 DNA Glycosylase in Maintenance and Repair of the Mammalian Brain

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Peter McKinnon, Department of Genetics, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, USA

2. opponent: Docent Malin Parmar, Utvecklingsneurobiologi, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitetet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Jon Storm-Mathisen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Diseth, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ola Didrik Saugstad, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og stipendiat Yngve Sejersted har studert DNA-reparasjon i stamceller i den nyfødte og aldrende hjerne. Vedlikehold og reparasjon av DNA er svært viktig for å gjenvinne funksjon etter hjerneslag samt opprettholde hjernens evne til blant annet læring og hukommelse, og ser ut til å være bestemt av stamcellenes kapasitet til å danne nye celler.  
DNA utsettes kontinuerlig for endringer, både modifikasjoner som er viktige for normal fysiologi og skader som kan føre til kreft eller celledød og degenerativ sykdom. En rekke ulike reparasjonsmekanismer besørger kontinuerlig vedlikehold av DNA. Sejersted og medarbeidere har studert baseutkuttingsreparasjon, og spesielt enzymet Neil3, som innleder reparasjon av modifiserte DNA-baser. Ved hjelp av en genmodifisert mus som mangler Neil3 har de vist at dette enzymet kan reparere en spesiell type DNA-skader som blokkerer proliferasjon av stamcellene. I tillegg til at stamceller uten Neil3 vokser dårlig danner de også andre type datterceller, og dette er trolig årsaken til at musene har endret strukturer for signaloverføring i hjernen samt dårlig evne til læring og hukommelse. Etter slag er evnen til å gjendanne ødelagte strukturer i hjernen betydelig svekket. Funnene til Sejersted og medarbeidere kan ha betydning for vår forståelse av mekanismer i blant annet Alzheimer’s sykdom og for fremtidige terapimuligheter etter hjerneslag.
Gruppen har i tillegg undersøkt hvordan tilførsel av ekstra oksygen til nyfødte kan skade DNA og forårsake økt risiko for kreft senere i livet. Her fant de at leverceller var spesielt utsatt for skade som følge av oksygenbehandling, men at hjernens kapasitet til DNA-reparasjon trolig forhindert en opphopning av oksidative DNA-baseskader.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 22. nov. 2012 13:58