Disputas: Andreas Stensvold - Onkologi

Cand.med. Andreas Stensvold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Curative treatment of prostate cancer - a study of adverse effects and adherence to guidelines.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Sten Nilsson, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor emeritus Svein Haukaas, Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Nina Farstad, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jarl Jakobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Sigbjørn S Smeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kreftlege og forsker Andreas Stensvold har undersøkt om behandlingsretningslinjene for prostatakreft har blitt fulgt over tid ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. I tillegg har han studert hvordan bivirkningene ved behandling med kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft utvikler seg de to nærmeste årene etterpå.

I 2010 fikk over 4300 norske menn påvist prostatakreft. Mange av disse kan bli helt friske av behandling, men behandlingen kan gi betydelige bivirkninger. Siden strålebehandling og operasjon kommer likt ut, kan mange pasienter velge mellom behandlingsform. Men behandlingene gir forskjellige bivirkninger. Tidligere har det vært vanskelig å gi pasientene sikker informasjon om når bivirkningene etter behandling kommer til å stabilisere seg.

I avhandlingen Curative treatment of prostate cancer: a study of adverse effects and adherence to guidelines har Stensvold brukt to nye statistiske metoder for å studere når stabilitet etablerer seg i forløpet etter behandling. Han fant at hvordan bivirkningene er tre til seks måneder etter behandlingen, slik vil de med stor sannsynlighet være to år senene. Resultatene kommer pasientene til gode ved at de kan hjelpe dem i valget av behandlingsform. Forskningen viste at det var god sammenheng mellom funksjonsreduksjon og bekymring når det gjaldt bivirkningene fra urinveiene og tarmene. Denne sammenhengen med bekymring fant en ikke når det gjaldt reduksjon i seksualfunksjon.

Stensvold har vist at retningslinjene for behandling av prostatakreft ved Radiumhospitalet i hovedsak ble fulgt i perioden fra 2004 til og med 2007.  Resultatene gir viktig informasjon om hvordan retningslinjer virker i praksis, ikke bare til legene ved Radiumhospitalet, men også til andre sykehus og helsemyndighetene med ansvar for kreftbehandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 29. nov. 2012 14:28 - Sist endret 17. des. 2012 07:57