Disputas: Line Kristin Johnson - Ernæring og overvekt

Cand.scient. Line Kristin Johnson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosphiae doctor): Dietary intake and vitamin status in severely obese Norwegian patients seeking weight loss treatment.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forsker Ingrid Larsson, Department of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Unit of Clinical Nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Bård Eirik Kulseng, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anette Hjartåker, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kjetil Retterstøl, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jøran Hjelmesæth, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

Sammendrag

Energiredusert kost og fysisk aktivitet er de viktigste hjørnesteinene i behandling av overvekt. Fedmekirurgi gir større og mer varig vekttap enn tradisjonell behandling, og derfor får stadig flere sykelig overvektige pasienter (KMI ≥ 35 kg/m2) tilbud om slik behandling. Vi har imidlertid lite kunnskap om hvordan kostholdet endrer seg etter disse to behandlingsmetodene. Klinisk ernæringsfysiolog og forsker Line Kristin Johnson har i sitt doktorgradsarbeid belyst hvordan blodnivåer av flere vitaminer samt inntak av næringsstoffer og matvaregrupper endret seg 1 år etter henholdsvis gastrisk bypass ved Sykehuset i Vestfold (kirurgigruppen) og livsstilsbehandling ved et rehabiliteringssenter (Evjeklinikken).

I avhandlingen vises at pasienter som ble operert og som tok anbefalte vitamin- og mineraltilskudd hadde uforandrede eller økte vitaminnivåer i blodet 1 år etter operasjonen. Ved samme tidspunkt hadde imidlertid livsstilsgruppen forbedret sitt kostmønster betydelig og hadde et høyere inntak av frukt og grønnsaker, fullkorn og fiber og en lavere energiprosent mettet fett enn kirurgigruppen. De fedmeopererte gikk mer ned i vekt enn livsstilsgruppen (30% versus 8%), men spiste likevel mindre sunt. Siden et usunt kosthold over tid kan motvirke de positive helseeffektene av fedmekirurgi, kan et sterkere fokus på ernæringsrådgivning for å fremme et sunt kosthold være gunstig for denne pasientgruppen.

I en registeranalyse av 2026 sykelige overvektige pasienter fant man at halvparten hadde vitamin D-mangel før oppstart av behandling, og at menn hadde 40% høyere risiko for vitamin D-mangel enn kvinner. Totalt inntak av vitamin D var tilnærmet likt hos menn og kvinner og kunne ikke forklare kjønnsforskjellen. Klinikere bør være oppmerksomme på den høye forekomsten av vitamin D-mangel hos sykelig overvektige, og at dette i særlig grad gjelder menn.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 4. juni 2013 14:19