Disputas: Silje Zandstra Krokeide - Medisinsk Mikrobiologi

M.Sc. Silje Zandstra Krokeide ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Biochemical characterization of mammalian NEIL3 and involvement in repair of hydantoin lesions in proliferative tissue.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førsteamanuensis Tinna Ventrup Stevnsner, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Hans Einar Krokan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Mørkrid, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Magnar Bjørås, Avdeling for mikrobiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

NEIL3 har en uerstattelig rolle i gjennopbygging av hjernevev etter slag: DNA er svært sårbart og daglig får vi milliarder av skader på arvematerialeet vårt.  UV stråler fra sol og solarium og mutagene stoffer som tobakksrøyk og  plantevernmidler er kilder til skade som vi til en viss grad kan beskytte oss mot. Reaktivt oksygen (ROS) derimot, dannes som et biprodukt etter normal cellulær metabolisme og er en konstant trussel mot vårt DNA.  Skader forårsaket av ROS kan føre til kreft og genetiske sykdommer om de ikke blir håndtert av kroppens reparasjonsenzymer. Silje Z. Krokeide og hennes medarbeidere har forsket på reperasjonsproteinet NEIL3.  I det ene studiet som presenteres har de sett på stamceller i hjernen. Stans av blodtilførselen til hjernen, som i slag, fører til massiv celledød.  Etter et hjerneslag vil neuronale stamceller som ligger lagret i hjernen starte å dele seg og utvikle seg til nye nerveceller. NEIL3 har vist seg å ha en uerstattelig rolle i å fjerne ROS induserte skader fra DNA i stamceller, og dermed sørge for regenerering av hjernevev etter slag.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 12. feb. 2013 15:48