Disputas: Ida Rosnes - strukturbiologi

M.Sc. Ida Rosnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Structure and Dynamics of Endonuclease V Interacting with DNA.  

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Karl-Peter Hopfner, Gene Center and Department of Biochemistry, Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland
2. opponent: Professor Geir Slupphaug, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-Wang, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan Hilde Nebb, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Magnar Bjørås, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

M.Sc Ida Rosnes og medarbeidere avdekker i denne avhandlingen ny kunnskap om reparasjon av skadet DNA. Arvestoffet blir konstant påført et stort antall skader som følge av cellenes egen metabolisme eller ytre miljøfaktorer. Dersom skadene ikke blir reparert kan de føre til mutasjoner, som igjen kan forårsake redusert cellefunksjon, celledød, tidlig aldring, kreft eller nevrodegenererende effekter. Alle celler er utrustet med et komplekst nettverk av DNA-reparasjonsproteiner som kontinuerlig fjerner og reparerer ulike typer DNA-skader, og sikrer dermed genomets integritet og stabilitet. DNA-reparasjonsproteinet endonuklease V (EndoV) er vist å være involvert i gjenkjenning og fjerning av deaminerte DNA-skader i prokaryote celler, spesielt deaminert adenin. I tillegg gjenkjenner proteinet flere andre DNA-skader, deriblant feilparede baser, DNA-looper og forgreinede DNA-strukturer. EndoV er et svært konservert protein med homologer i nær sagt alle former for liv - fra bakterier til mennesker. Dette indikerer at EndoV har en viktig rolle i cellene. I denne avhandlingen presenteres de første tredimensjonale strukturene av EndoV i kompleks med to ulike DNA-skader; deaminert adenin og en DNA-loop. Strukturene har ledet til viktig informasjon om hvordan proteinet gjenkjenner og kutter DNA-skader på atomært nivå. Særlig interessant var oppdagelsen av et konservert kilemotiv på proteinoverflaten til EndoV. Dette motivet er vist å fungere som en sensor for gjenkjenning av ustabilitet (skader) i dobbeltrådet DNA. Ved også å utføre enkelt-molekylstudier viste Rosnes og medarbeidere at EndoV skanner den generelle konturen til DNA-molekyler med en svært høy hastighet. Når proteinet kommer til skadede og ustabile områder på DNA-tråden, er Rosnes og medarbeideres hypotese at slike områder først detekteres av kilemotivet, og at EndoV så går inn i et langsommere ”reparasjons-modus”.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 14. feb. 2013 16:04 - Sist endret 15. feb. 2013 12:50