Disputas: Elisabeth Bø - Fysioterapi

M.Sc. Elisabeth Bø ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Supervised exercise therapy after percutaneous transluminal angioplasty for intermittent claudication – associations and effects on physical function and health-related quality of life.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Agnetha Ståle, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap, och Samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. opponent: Forsker Bjørn Heine Strand, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Ahmed Ali Madar, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kjersti Storheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Astrid Bergland, Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Veiledet trening etter utblokking for pasienter som har trange blodårer i bena gir gode resultater viser forskning gjennomført av fysioterapeut Elisabeth Bø og medarbeidere. Veiledet trening etter utblokking bør derfor tilbys som en del av behandlingen for å opprettholde og forbedre effekten av utblokking. 

I avhandlingen ”Supervised exercise therapy after percutaneous transluminal angioplasty for intermittent claudication – associations and effects on physical function and health-related quality of life” har Elisabeth Bø sett på effekten av trening etter utblokking av trange blodårer. Gruppebasert intervalltrening ledet av fysioterapeut gav større bedring i målt gangdistanse og helserelatert livskvalitet enn kun utblokking.

I nær fremtid har vi en sterkt voksende andel eldre med livsstils- og aldersrelaterte lidelser, men ikke ubegrenset med ressurser. Derfor trengs effektiv behandling, både sett med medisinske og økonomiske øyne. I dag er de vanligste behandlingsalternativene fysisk trening eller utblokking av trange blodårer i tillegg til røykestopp og kolesterolsenkende og blodproppforebyggende medikamenter. Fysisk trening er spesielt viktig, og er ved første øyekast en god og enkel løsning. Allikevel er dette utfordrende når det medfører ytterligere smerte. Utlokking kanskje virke som en enkel løsning på problemet, men det er ikke utelukkende så enkelt da det alltid vil være en risiko ved et slikt inngrep samt at mange får tilbakefall. Ved å tilby systematisk, veiledet trening etter utblokking fokuserer man både på det lokale problemet i benet samt den generelle fysiske formen som ofte er nedsatt på grunn av smerter ved aktivitet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

.

Publisert 27. mai 2014 09:45 - Sist endret 6. juni 2014 09:10