Disputas: Tor-Ivar Karlsen - Livskvalitet

Cand.polit. Tor-Ivar Karlsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Morbid obesity and health related quality of life.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Sussanne Börjeson, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Sverige

2. opponent: Førsteamanuensis Bård Kulseng, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ingrid Os, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jøran Hjelmesæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykelig overvekt og helserelatert livskvalitet.

Tor-Ivar Karlsen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sørøst, Sykehuset i Vestfold har forsket på alvorlig overvektige pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi og livsstilsbehandling.

Karlsen fant at både fedmekirurgi og livsstilsbehandling ga forbedret livskvalitet etter ett år. Bedringen var størst etter fedmekirurgi. Dette funnet er interessant siden livsstilsbehandling har få komplikasjoner i motsetning til fedmekirurgi. Det er trolig slik at vekttapet som oppnås etter fedmekirurgi etter ett år betyr mer for pasientenes livskvalitet enn komplikasjonene. Disse funnene indikerer at fedmekirurgi oppleves som en god behandlingsform av pasientene. Funnene understreker også betydningen av vekttap i seg selv som viktig resultatmål ved livsstilsbehandling av alvorlig overvektige.

Han fant også at det å være i arbeid påvirker den opplevde fysiske og psykiske helsen svært positivt. Dette funnet understreker betydningen av arbeidsdeltakelse og at pasienter i denne gruppen ikke bør uføretrygdes før alle andre tiltak er utprøvd. Kvinner hadde større følelsesmessige problemer av sin fedme enn menn, uavhengig av de andre målte faktorene. Dette forstås som at kvinner er utsatt for større kroppslig stigmatisering enn menn.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 24. apr. 2014 14:02 - Sist endret 24. apr. 2014 14:37