Disputas: Milan Spasojevic - Tykktarmskreft

Cand.med. Milan Spasojevic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The anatomical, radiological and surgical borders of the D3 area in right colectomy for cancer.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Frank Pfeffer, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Professor Arild Nesbakken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ida Bukholm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Dejan Ignjatovic, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Sammendrag

Lege og forsker Milan Spasojevic har definert et område i opphenget til tykktarmen (høyre tykktarmskrøs) som eventuelt kan påvirke måten man opererer pasienter med høyresidig tykktarmskreft på.

Hvert år oppdages over 2500 nye tilfeller av tykktarmskreft i Norge og av disse er over halvparten i høyre halvdel av tykktarmen. Til tross for stadig forbedring i tykktarmkreftbehandlingen, dør hvert år over 1000 mennesker her i landet pga. denne sykdommen.

Dagens kirurgisk behandling innebærer at det fjernes tarmkrøs med tilsvarende tumorbærende del av tykktarmen. For ytterligere å forbedre overlevelsen har man i de siste årene lagt mye vekt på å fjerne de såkalte ”sentrale” lymfeknuter i tykktarmskrøset. Pasientenes individuelle kar-anatomi varierer mye, noe som vanskeliggjør kirurgien og gir vidt forskjellige rutiner ved deling av tykktarmskrøset for å prøve å få med disse sentrale lymfeknutene.  

I sin avhandling ”The anatomical, radiological and surgical borders of the D3 area in right colectomy for cancer” har Milan Spasojevic og hans medarbeidere definert et område i høyre tykktarmskrøs som inneholder alle de sentrale lymfeknutene. Definisjon av dette området er basert på pasientens individuelle anatomi. Videre har dette arbeidet vist at området kan visualiseres nøye før operasjon og inngrepet derved skreddersys for hver enkelt.

Denne avhandlingen belyser også fordelingen av lymfeknuter i den sentrale delen av høyre tykktarmskrøs og viser hvorfor det er viktig å kjenne pasientens individuell anatomi før operasjonen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 28. nov. 2014 08:41 - Sist endret 28. nov. 2014 17:37