Disputas: Hanne Arenberg Askautrud - Molekylærbiologi

M.Sc. Hanne Arenberg Askautrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for ph.d. (philosophiae doctor): Studying breast cancer in vitro and in vivo.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Lars A. Akslen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Norge

2. opponent: Professor Per Ø. Enger, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, Norge

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kristin Austlid Taskén, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Jarle Breivik, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Eirik Frengen, Avdeling for medisinsk genetikk. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i den vestlige verden. Å få økt kunnskap om utvikling og behandling av brystkreft er derfor av stor medisinsk og helse-økonomisk betydning. Kreftsvulster består av mange andre komponenter enn kreftcellene, blant annet blodårer, bindevev og immunceller. Forskning de senere årene har vist at dette mikromiljøet i og rundt svulsten er med på å påvirke kreftutviklingen, og tanken er at mer effektiv behandling kan oppnås ved å påvirke hvordan kreftcellene samspiller med vevet/miljøet rundt.

I sin avhandling "Studying breast cancer in vitro and in vivo" har Hanne A. Askautrud og hennes medarbeidere bidratt til utvikling av metoder for å studere hvordan uttrykk av enkeltgener kan virke inn på utvikling av kreft. Videre har Askautrud, i samarbeid med amerikanske forskere, utviklet en metode for å filme brystkreft-svulster hos mus gjennom mikroskopet (in vivo imaging). Teknologien ble brukt under cellegiftbehandling av mus for å studere hvordan celler i svulstene og i vevet rundt reagerer på behandlingen. Ved bruk av denne metoden er det mulig å se hvordan cellegift spres i vevet, hvilke celler som dør, og hvor fort de dør. Studien undersøkte også hvordan deler av immunforsvaret reagerer på cellegift, og på hvilket stadium i kreftutviklingen cellegiften fungerte best.

Å kunne studere hvordan kreftsvulster utvikler seg, og hvordan de responderer på cellegift er et viktig bidrag for å få bedre forståelse av både utvikling og behandling av brystkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 20. mars 2015 07:48 - Sist endret 20. mars 2015 09:14