Disputas: Anita Kåss - Revmatologi

Cand.med. Anita Kåss ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonism ‒  A Potential Pathway for Anti-Inflammatory Treatment in Rheumatoid Arthritis:  Results from a case-control study and a randomized controlled trial

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Monika Østensen, Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, St. Olavs hospital, Trondheim
  • 2. opponent: Professor Robert G. Lahita, Rutgers New Jersey Medical School, Newark, USA
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Gunnar Husby, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Øystein Førre, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Lege og forsker Anita Kåss har funnet muligheter for ny behandling av revmatoid artritt, også kalt «leddgikt».

Leddgikt er en kronisk inflammatorisk sykdom som rammer mange, og forekommer hyppigere hos kvinner enn menn.  Leddgikt er forårsaket av forstyrrelser i immunforsvaret, som fører til angrep mot eget vev. Det er ingen helbredende  behandling, og ikke alle pasienter blir bedre av dagens medikamenter. Dagens medisiner er ofte svært kostbare og kan ha til dels alvorlige bivirkninger. Vi vet at start og forverring av leddgikt er ofte assosiert med barnefødsel, overgangsalder, eller østrogenhemmende behandling. Dette er tidspunkt i livet som er karakterisert av økte nivåer av hormoner kalt gonadotropiner. Derimot gir en reduksjon av disse hormonene, som for eksempel, i svangerskapet eller ved fasting, ofte en bedring av symptomer. Gonadotropinnivå er regulert  av et overordnet hormon, gonadotropinfrigjørende hormon. Selv om det har vært en del forskning på betydning av kjønnshormoner ved leddgikt, har ingen foreløpig undersøkt rollen av de styrene hormonene som er produsert i hjernen, gonadotropiner og gonadotropinfrigjørende hormon.

I sin avhandling, ‘Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonism ‒ A Potential Pathway for Anti-Inflammatory Treatment in Rheumatoid Arthritis:  Results from a case-control study and a randomized controlled trial’, har Anita Kåss og hennes medarbeidere vist at nivåer av gonadotropiner var relatert til betennelse hos pasienter med leddgikt, men ikke hos friske kontrollpersoner. Resultatene ga grunnlag til å prøve ut en medisin som hemmet gonadotropinfrigjørende hormon, cetrorelix, hos 99 leddgiktspasienter.  Behandlingen førte til en rask reduksjon av sykdomsaktivitet og viktige betennelsesmarkører i blodet hos leddgiktspasienter, spesielt hos dem med høye gonadotropinnivåer. Dette kan åpne opp nye behandlingsmuligheter mot leddgikt og potensielt andre autoimmune sykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 6. mars 2015 12:41 - Sist endret 18. mars 2015 14:03