Disputas: Elen Kristine Møller - Kreftgenetikk

Siv.ing. Elen Kristine Møller ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Genomic alterations and heterogeneity in progression of breast carcinomas

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Assistant Professor Nick Navin, MD Anderson Cancer Center, The University of Texas, USA
  • 2. opponent: Assistant Professor Göran Jonsson, Onkologi och patologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Benedicte Alexandra Lie, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Solveig Norheim Andersen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 

Hovedveileder

Professor Vessela N. Kristensen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Kreft er en sykdom hvor endringer i arvematerialet kan føre til ukontrollert cellevekst. Ulike genetiske forandringer kan føre til variasjon (heterogenitet) på tvers av pasienter og innad i en svulst, som igjen har konsekvenser for behandlingen av hver pasient. Svulsten kan bestå av celler som er resistente mot behandling og dette vil kunne påvirke effektiviteten av behandlingen. De fleste pasienter vil ikke dø av sin primære sykdom, men av spredning av sykdommen, såkalt metastase. For å forhindre spredning er det viktig å behandle pasienten med utgangspunkt i typen svulst og variasjon som finnes innad i svulsten. I sin avhandling har stipendiat Elen Kristine Møller analysert brystkreftprøver og individuelle kreftceller funnet i benmarg for å evaluere sykdomsprogresjon og variasjon innad i svulster opp mot respons på behandling og prognose. Målsettingen har vært å forstå hvilke type genetiske forandringer som vil føre til spredning av sykdommen, og å finne hvilke pasienter som vil ha fordel av forskjellig behandling. I første del av sitt arbeid utviklet stipendiaten og medforfattere en måte for å identifisere endringer i DNA-kopitall hos individuelle kreftceller funnet i benmarg hos pasienter. Disse enkeltcellene har forlatt primærsvulsten og kan være forløpere til spredning av sykdommen. Derfor er det viktig å vite hvilke egenskaper disse enkeltcellene har. I siste del av arbeidet ble endringer i DNA-kopitall og genuttrykk brukt for å identifisere pasienter som vil ha forskjellig prognose og respons på behandling. Økt innsikt i genetiske endringer og heterogenitet i brystkreft er viktig for å videre vurdere deres rolle i sykdomsbildet og  potensiale som markører for diagnose og terapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 23. feb. 2015 12:51 - Sist endret 23. feb. 2015 15:08