Disputas: Kjersti Myhre - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Cand.med. Kjersti Myhre ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Perceived psychosocial work environment and effects of a work-focused intervention among patients with neck and back pain.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Ute Bültmann, Department of Health Sciences, Community and Occupational Medicine, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, Nederland.
  • 2. opponent: professor Claus Vinther Nielsen, Institut for Folkesundhed - Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Tillmann Uhlig, Ortopedisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Astrid Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

 

Sammendrag

En «ny» behandlingsmetode med økt fokus på arbeidet, forkortet ikke sykemeldingstiden hos pasienter med langvarig sykemelding grunnet nakke- og ryggsmerter. Pasientene var henvist spesialisthelsetjenesten grunnet smerter og langvarig sykemelding, og etter en medisinsk vurdering var de anbefalt økt aktivitet og tilbakegang til arbeid.

En stor del av det legemeldte sykefraværet i Norge skyldes plager fra muskel- og skjelettsystemet. Tidligere internasjonale studier har vist at en tverrfaglig medisinsk behandling kombinert med forskjellige tiltak på arbeidsplassen, kan redusere tiden før man kommer tilbake i arbeid. Hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker sykefraværet hos pasienter med nakke- og ryggsmerter er mindre tydelig.

I Kjersti Myhre sin avhandling «Perceived psychosocial work environment and effects of a work-focused intervention among patients with neck and back pain», fant man ingen økt effekt av arbeidsfokusert tverrfaglig behandling sammenlignet med vanlig tverrfaglig behandling. Begge behandlinger ble utført poliklinisk i spesialisthelsetjenesten. Pasientene rapporterte det psykososiale arbeidsmiljøet sitt forholdsvis likt som arbeidstakere generelt og i løpet av ett år etter behandlingen var ca. 73 % av pasientene kommet tilbake i arbeid. Selv om de rapporterte mindre smerte og bedre funksjon, beskrev de liten endring av det psykososiale arbeidsmiljøet i løpet dette året.

Sykefravær hos pasienter er påvirket av flere ikke-medisinske faktorer, slik som økonomiske kompensasjonsordninger ved sykdom, helsesystemet og arbeidsmarkedet.

Den arbeidsfokuserte delen av en slik tverrfaglig behandling bør sannsynligvis utføres av personell nærmere arbeidsmarkedet, og helst inkludere aktører på arbeidsplassen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 2. sep. 2015 08:21 - Sist endret 2. sep. 2015 11:02